Usluga nadzora predstavlja bitan dio našeg paketa inženjerskih usluga u razvoju graditeljskog projekta.

GI nadzire izgradnju, instalaciju i puštanje u rad i upotrebu velikih i kompleksnih projekata, od izgradnje mostova i cesta do odlagališta otpada i kompleksnih zgrada. Naš pristup se temelji na kombinaciji najbolje lokalne ekspertize i specijalističkih tehničkih znanja iz mreže internacionalnih partnera.

Klijentima dajemo operativne savjete u izboru optimalnih tehničkih rješenja u vezi proizvodnje proizvoda, izgradnje, preuzimanja i održavanja građevina.

Usluga nadzora nad građenjem uključuje:

  • Osiguranje usklađenosti građevine s prostornim planovima, zakonima i propisima
  • Osiguranje zahtijevane razine kvalitete
  • Praćenje napretka građevinskih radova
  • Prihvaćanje izvedenih radova
  • Odobravanje izvođenja naredne faze radova
  • Izvještavanje o nedostacima ili nepravilnostima i predlaganje mjera za postupanje
  • Provjera  i odobrenje izvedenih količina radova i ugrađenog materijala
  • Provjera i prihvaćanje provedenih ispitivanja kvalitete materijala i opreme
  • Praćenje vremenskog plana

Izrada završnog izvještaja za potrebe postupka ishođenja uporabne dozvole izgrađene građevine

     

  Grge Tuškana 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr

  

TOP