Stručni nadzor za građevinske i elektro radove

previous arrow
next arrow
Slider

Stručni nadzor za građevinske i elektro radove izgradnje obilaznice Velike Gorice

Investinženjering d.o.o. je pružio usluge stručno financijskog nadzora na radovima prelaganja i zaštite instalacija (voda, struja, TK instalacije, plin) te opremi ceste.

Obilaznica Velike Gorice u ukupnoj duljini od 6,5 km izvedena je u dvije faze. II faza u dužini od 5,4 km ima pet raskrižja od kojih je jedno raskiržje odvojak za ulaz na novu zračnu luku. Cesta je projektirana  na način da se u budućnosti po novoizvedenoj obilaznici može izvesti pruga za električni tramvaj koja bi povezivala gradove Zagreb i Velika Gorica.

INFRASTRUKTURA

Stručni nadzor za građevinske i elektro radove izgradnje obilaznice Velike Gorice

  • USLUGE Stručni nadzor za građevinske i elektroradove
  • VELIČINA PROJEKTA 5,4 km
  • VRIJEDNOST PROJEKTA 19,7 mil. kn
  • TRAJANJE PROJEKTA 2009 – 2013
  • NARUČITELJ Hrvatske ceste d.o.o

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP