Energetska obnova zgrade

previous arrow
next arrow
Slider

Energetska obnova zgrade i stručni nadzor radova na pročelju višestambene građevine

Višestambena zgrada Humboldtova 6-8 u Zagrebu odlukom većine stanara predviđena je za energetsku obnovu. Studio A s vanjskim suradnicima izradio je projekt energetske obnove zgrade kojim je predviđeno poboljšanje energetskih svojstava iz „E“ na „C“ razred.

Od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost bespovratno je dobiveno 40% sredstava (maksimalni mogući iznos 2014. godine) potrebnih za obnovu ovojnice zgrade.

Zgrada je izgrađena 1958. godine, do 2015. godine nije obnavljana te su posljedice degradacije završne obrade pročelja bile evidentne, a tako i dotrajalost bitumenske hidroizolacije ravnog krova koji nije bio na odgovarajući način toplinski izoliran.

Ovojnica zgrade je obnovljena tokom 2015. godine, a Studio A je provodio stručni nadzor radova. Zimskim termografskim snimanjem dobiveni rezultati toplinske izolacije bolji su nego što su bili predviđeni projektom te se ostvaruju uštede energenata veće od 50 % u odnosu na stanje prije obnove.

REZIDENCIJALNI OBJEKTI

Energetska obnova zgrade i stručni nadzor radova na pročelju višestambene građevine

  • USLUGE Stručni nadzor radova na pročelju višestambene građevine
  • VELIČINA PROJEKTA 3180 m² bruto površine
  • TRAJANJE PROJEKTA 2014 – 2015
  • NARUČITELJ Suvlasnici višestambene građevine Humboldtova 6-8, Zagreb

     

  Grge Tuškana 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP