Most Kopno Pelješac


Most Kopno Pelješac u duljini od 2.404 m je strateški projekt prometnog povezivanja juga Hrvatske sa ostatakom zemlje.

Investinženjering obavlja uslugu nadzora nad izradom i AKZ čelične konstrukcije i pilota u proizvodnim pogonima, kao i dio nadzora nad armirano-betonskim radovima.

Izgradnjom mosta kopno-Pelješac uspostaviti će se čvrsta cestovna veza između svih dijelova hrvatskog teritorija. Most prelazi preko morskog tjesnaca, gdje dubina mora na najdubljem dijelu iznosi cca 27,0m.

Duljina mosta iznosi 2.404 m, visine je 55 m, širine kolnika 22,5 m sa 4 prometna traka, ima 5 glavnih raspona širine 285 m. Rasponski sklop predstavlja kontinuirana čelična sandučasta konstrukcija koja je u središnjom dijelu ovješena preko kosih zatega na 6 centralno postavljenih armiranobetonskih pilana (multi-span cable-stayed bridge). Ukupna težina čelične konstrukcije je 33.000 tona, a sa pomoćnim elementima 34.000 tona.

Izvođač radova je China Road and Bridge Corporation (CRBC), a kraj svih radova na mostu se očekujem krajem 2021 godine.

28.7.2021. ugrađen je posljednji segment čelične kontrukcije mosta u dužini od 18,6 m i težine 210 tona čiji su izradu i ak zaštitu nadgledali upravo naši inženjeri u proizvodnim pogonima CRBC-a u Kini.

Trajanje projekta: 2018 – u trajanju
Vrijednost projekta: 2,08 milijardi kuna sufinanciranih iz EU fondova sa 85% bespovratnih sredstava
Veličina projekta: 2404 m duga hibridna kontrukcija između ovješenog i ektrados mosta
Naručitelj: Hrvatske Ceste

 

     

  Grge Tuškana 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP