previous arrow
next arrow
Slider

Usluga FIDIC Inženjera na Uređaju za pročišćavanje otpadnih voda, Slavonski Brod

Projekt izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Slavonskom Brodu s kapacitetom 80.000 PE financiran je iz pretpristupnih fondova Europske Unije za Republiku Hrvatsku.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) kapaciteta za 80.000 PE, uključuje primarno, sekundarno i tercijalno pročišćavanje otpadnih voda.

Izgradnja UPOV-a ne uključuje samo objekte za pročišćavanje otpadnih voda, već i sve pomoćne objekte kao što je upravna zgrada za kontrolu i upravljanje uređajem s poslovnim prostorijama, opskrbu i distribucijske priključke svih komunalnih usluga, izgradnju pristupne ceste, radionice za popravak strojeva, skladišne prostore, manipulativne i parking površine, ulazne i izlazne crpne stanice, hortikulturno uređenje okoliša, te objekte za kontrolirano ispuštanje vode u rijeku Savu.

INFRASTRUKTURA

Usluga FIDIC Inženjera na Uređaju za pročišćavanje otpadnih voda, Slavonski Brod

  • USLUGEStručni nadzor
  • VELIČINA PROJEKTA20.000 m2
  • VRIJEDNOST PROJEKTA11,6 mil.€
  • TRAJANJE PROJEKTA2012 – 2014
  • NARUČITELJHRVATSKE VODE

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  GI GRUPA
  Investinženjering d.o.o.
  GI grupa d.o.o.
  Studio A d.o.o.
  Tower 151 Architects-Zagreb d.o.o.

  ISO 9001:2015
  
TOP