GI ima za cilj pronaći najbolja inovativna, praktična i učinkovita rješenja, koja odgovaraju specifičnim potrebama klijenata.

Javna uprava

Naše iskustvo u svim aspektima upravljanja projektom omogućilo nam je da povežemo specifična tehnička znanja s općim poslovnim vještinama i time osiguramo razvoj robusnih projekata koji ispunjavaju sve zahtjeve javne uprave, uključivo političke i financijske ciljeve. Tijelima javne uprave nudimo sljedeće usluge:

 • Tehničku podršku u ranim fazama definiranja projektnog zadatka kako bi se definirali ključni zahtjevi i pritom uzeli u obzir bitni projektni čimbenici
 • Analizu rizika i troška te razmatranje svih aspekata alokacije i prijenosa rizika
 • Pripremu kreativnih i robusnih poslovnih planova
 • Upravljanje svim aspektima procesa javne nabave, uključivo suradnju s pravnim i ekonomskim savjetnicima
 • Provođenje tehničkog, komercijalnog i due diligence-a s obzirom na zahtjeve zaštite okoliša u okviru postupka prodaje/koncesije
 • Neovisne kontrole te praćenja izgradnja kako bi se osiguralo da se projekt završi sukladno tehničkim specifikacijama
 • Administriranje ugovora tijekom provedbe projekta
 • Ostale inženjerske usluge
Financijske institucije

Savjetujemo komercijalne financijske institucije, izvozne kreditne agencije, osiguravajuća društva i druge financijske institucije u vezi tehničkih, komercijalnih i rizika zaštite okoliša na infrastrukturnim projektima. Nudimo sveobuhvatno savjetovanje prije zatvaranja financijske konstrukcije, tijekom izgradnje, za vrijeme korištenja i prilikom refinanciranja projekta.

Sagledavamo i dubinski procjenjujemo tehnička pitanja, pri čemu nam naše poznavanje ključnih komercijalnih čimbenika omogućuje da prepoznamo i usmjerimo se na najznačajnije probleme. Tipično ćemo pomoći financijskim institucijama pronaći odgovore na sljedeća pitanja:

 • Da li financijski model adekvatno odražava projekt?
 • Da li su pretpostavke u vezi potrebnog kapitala i operativnih troškova razumne?
 • Da li projekt zadovoljava sve zahtjeve zaštite okoliša i drugu regulativu?
 • Da li je modelirana razina korištenja razumna s obzirom na trenutne tržišne uvjete i specifične odrednice projekta?
 • Da li su projektni rizici jasno alocirani?
 • Da li će nekretnina ostvariti rezultat sukladno ugovorima ili pretpostavkama iz financijskog modela?
Investitori u razvoj nekretnina

Vrijednost GI usluga pružanih privatnim investitorima u razvoju nekretnina nalazi se u pronalasku rješenja kojima će se skratiti razvojni ciklus i postići konkurentska prednost. Naša su rješenja utemeljena na dobrom poznavanju tržišta i svih ograničenja koja proizlaze iz javnog sektora.

Investitorima koji razvijaju nekretnine pružamo podršku u:

 • Ishođenju svih potrebnih dozvola za razvoj projekta
 • Odabiru najprikladnije lokacije za razvoj projekta
 • Izradi studije utjecaja na okoliš
 • Razvoju kreativnih komercijalnih i tehničkih rješenja
 • Due diligence objekta i načina korištenja objekta u cilju postizanja ušteda u operativnim troškovima
 • Razvoj financijskog modela i priprema poslovnog plana
 • Upravljanje procesom nabave i odabira izvođača
 • Tehničko savjetovanje tijekom pregovora o uvjetima ugovora
 • Priprema robusnog poslovnog plana za kreditore
 • Vođenju projekata 
Izvođači

Nudimo širok raspon multidisciplinarnih inženjerskih i konzalting usluga, uključujući projektiranje, inženjering, geotehničku podršku, upravljanje otpadom, savjetovanje prilikom budžetiranja kao i savjetovanje s obzirom na ugovaranje i administriranje ugovora.

Dajemo podršku izvođačima tijekom cijelog projekta u vidu specijalističkih savjeta vezanih na pojedina tehnička pitanja kao što su ishođenje dozvola, studije utjecaja na okoliš i ostale specijalističke procjene, analize opcija cijelo životnih troškova, održavanja, te upravljanje rizicima i projektiranjem. 

     

  Grge Tuškana 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP