Inženjering

Inženjering

Upravljanje troškovima i monitoring graditeljskog projekta jest nezavisna projektna funkcija koja ima zadatak objektivnog praćenja i evidentiranja stanja projektnih aktivnosti, te  izvještavanja dionika projekta u skladu sa zahtjevima i ograničenima danim u projektnim procedurama.

Za javne i privatne klijente, po njihovom posebnom zahtjevu obavljamo eksterni monitoring  izvan unutrašnjeg projektnog tima kako bi osigurali usklađenost partikularnih interesa klijenta sa zahtjevima projekta.

Planiranje troškova i odlučivanje o projektantskom rješenju

Planiranje troškova mora biti dio procesa projektiranja i odluke vezane na opseg i kvalitetu projekta treba donositi imajući u vidu utjecaj na trošak projekta. Evaluacijom mogućih projektnih rješenja sukladno zahtjevima klijenta obzirom na funkcionalnost, razinu kvalitete i dugotrajnost, omogućujemo projektantskom timu da optimizira projektantsko rješenje u okviru planiranog budžeta.

Upravljanje troškovima

Glavni zadatak upravljanja troškovima jest aktualne troškove zadržati unutar okvira procijenjenih troškova te izbjeći prekoračenje rokova i budžeta. Troškovima projekta upravljamo korištenjem procedura za postupanje s izmjenama i redovitim izvještavanjem dionika projekta o kretanju projektnih troškova. Specifično, usluga upravljanja troškovima uključuje:

  • Praćenje plana troškova
  • Permanentna konzultacija dokumenata koji reguliraju financijske odnose investitora i izvođača
  • Pregled i prihvaćanje završenih radova s obzirom na količine i postignutu kvalitetu u odnosu na zahtijevanu
  • Provjeru i odobravanje privremenih mjesečnih situacija
  • Prijedlog i primjena mjera za usklađivanje troškova s drugim projektnim zahtjevima
  • Pripremu analize cijena za dodatne i nepredviđene radove
  • Procjenu kretanja troškova

     

  Grge Tuškana 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP