Nadzor nad izgradnjom autoceste

previous arrow
next arrow
Slider

Nadzor nad izgradnjom autoceste Zagreb – Split (Dionica Jezerane – Ličko Lešće)

GI je provodio stručni i financijski nadzor nad izgradnjom autoceste od mjesta Jezerane do Ličkog Lešća sa svim popratnim sadržajima. Na trasi autoceste su dva tunela (Plasina i Brinje), koje je EuroTAP proglasio za najsigurnije europske tunele.

Autocesta Zagreb – Split se svrstava u Europski cestovni pravac (E 59 Pyhrinski pravac). Ukupne duljine 387,34 km je integralni dio međunarodnog cestovnog pravca Passau (D) – Wels (A) – Graz (A) – Maribor (SLO) – Zagreb (HR) – Split (HR) koji povezuje središnju Europu s njezinim jugoistočnim dijelom i Sredozemljem. Na dijelu autoceste od Zagreba do čvora Bosiljevo 2, autocesta prolazi europskim koridorom 5B (Budimpešta – Zagreb – Rijeka). Dionica 3C je poddionica autoceste Zagreb – Split. Proteže se od Jezerana (južni portal tunela Mala Kapela) preko interregionalnog čvora Žuta Lokva i Otočca do Ličkog Lešća. Ukupna duljine dionice iznosi 48,91 km.

U sklopu dionice nalaze se tri tunela (Brinje, Brezik i Plasina) ukupne duljine cca 4400 m, osam vijadukata (Mokro Polje, Jezerane, Zeleni most, Borići, Grubori, Oreškovići, Obilje i Vršci) ukupne dužine 3.821 m, dva mosta (Gacka i Babića most) ukupne dužine 608 m, te deset podvožnjaka ispod trase i nadvožnjaka preko trase. Svi se objekti i tuneli na trasi izvode u punom profilu autoceste. Izgradit će se dva prateća uslužna objekta (PUO Brinje i PUO Brloška Dubrava), tri cestarinska prolaza (CP Brinje, Žuta Lokva i Otočac), te jedan centar za održavanje i kontrolu prometa (COKP Brinje).

Na cijeloj dionici iskopano je cca 8 500 000 m³, te u nasipe ugrađeno cca 7 200 000 m³ materijala. Prosječni dnevni učinci iznosili su 7000 m3 iskopa, odnosno 5000 m³ nasipa, iako su maksimalni dnevni učinci ponekad dosezali i trostruke, odnosno četverostruke vrijednosti. Izvođenje dionice započelo je tijekom srpnja 2002. g., a završetak i puštanje u promet bilo je krajem srpnja 2004. g. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi cca 380 mil. US$.

INFRASTRUKTURA

Nadzor nad izgradnjom autoceste Zagreb – Split (Dionica Jezerane – Ličko Lešće)

  • USLUGE Stručni i financijski nadzor
  • VELIČINA PROJEKTA 48,91 km / 148.250 m2 objekata (mostova, nadvožnjaka i podvožnjaka)
  • VRIJEDNOST PROJEKTA 342,7mil.€
  • TRAJANJE PROJEKTA 2002 – 2006
  • NARUČITELJ Hrvatske Autoceste d.o.o.

     

  Grge Tuškana 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP