STUDIO A

STUDIO A d.o.o. za usluge u arhitekturi

Tuškanova 41
10000 Zagreb
Croatia

Telefon: + 385 1 455 11 44
Telefax: + 385 1 455 10 12
E-mail: gin@gin.hr

STUDIO A

MBS: 080296663 / OIB: 75866788318
Sjedište tvrtke: Zagreb (Grad Zagreb), Tuškanova 41
Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu
Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Članovi Uprave društva: Nenad Kondža, Bogomir Hrnčić, INVESTINŽENJERING d.o.o.
Direktori / Osobe ovlaštene za zastupanje društva: Nenad Kondža, Bogomir Hrnčić
Račun: Reiffeisenbank Austria d.d. Zagreb / IBAN: HR6524840081100404912

     

  Grge Tuškana 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP