Nadzor nad gradnjom pješačkog nathodnika

previous arrow
next arrow
Slider

Nadzor nad gradnjom pješačkog nathodnika

Izgradnja pješačkog nathodnika koji povezuje odmaralište na obje strane autoceste.

Cijeli projekt se sastoji od izgradnje pješačkog nathodnika, rekonstrukcije i uređenja odmorišta, izgradnje novog javnog wc-a i prilagodbe postojećih prometnih površina.

Ukupna dužina nathodnika je 140,5 m, širine 3,2 m i ima 5 stupova na međusobnoj udaljenosti od 32 m. Konstrukcija nathodnika je predviđena od čelika i sastoji se od 4 segmenta. Pristup nathodniku je omogućen sa dva stepeništa opremljenih liftovima.

Ostatak projekta (rekonstrukcija i uređenje odmorišta, izgradnja novog javnog wc-a i prilagodba postojećih prometnih površina) je u funkciji implementacije postojećeg i novog rješenja odmorišta.

INFRASTRUKTURA

Nadzor nad gradnjom pješačkog nathodnika na PUO Zir

  • USLUGE Stručni nadzor
  • VELIČINA PROJEKTA 140,5m nathodnik
  • VRIJEDNOST PROJEKTA 700.000 €
  • TRAJANJE PROJEKTA 2011
  • NARUČITELJ HAC d.o.o

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP