Nadzor nad gradnjom pješačkog nathodnika

previous arrow
next arrow
Slider
Izgradnja pješačkog nathodnika koji povezuje odmaralište na obje strane autoceste.

Cijeli projekt se sastoji od izgradnje pješačkog nathodnika, rekonstrukcije i uređenja odmorišta, izgradnje novog javnog wc-a i prilagodbe postojećih prometnih površina.

Ukupna dužina nathodnika je 140,5 m, širine 3,2 m i ima 5 stupova na međusobnoj udaljenosti od 32 m. Konstrukcija nathodnika je predviđena od čelika i sastoji se od 4 segmenta. Pristup nathodniku je omogućen sa dva stepeništa opremljenih liftovima.

Ostatak projekta (rekonstrukcija i uređenje odmorišta, izgradnja novog javnog wc-a i prilagodba postojećih prometnih površina) je u funkciji implementacije postojećeg i novog rješenja odmorišta.

INFRASTRUKTURA

Nadzor nad gradnjom pješačkog nathodnika na PUO Zir

  • USLUGE Stručni nadzor
  • VELIČINA PROJEKTA 140,5m nathodnik
  • VRIJEDNOST PROJEKTA 700.000 €
  • TRAJANJE PROJEKTA 2011
  • NARUČITELJ HAC d.o.o

     

  Grge Tuškana 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP