previous arrow
next arrow
Slider

Građevinski nadzor izgradnje čvora “Križ” na autocesti Bregana – Lipovac

Građevinski nadzor – Stručni nadzor nad izgradnjom novog čvora “Križ” na autocesti Bregana – Zagreb – Lipovac.

Gađevinski nadzor izgradnje čvora  proveden je na izgradnji novog čvora „Križ“ i cestarinskog prolaza „Križ“ je obuhvaćala: izgradnju prometnih površina, nadvožnjaka preko autoceste Zagreb – Lipovac u km 237+118,91 i pripadajućih krakova autoceste, objekte cestarinskog prolaza „Križ“ i objekte vanjske i unutarnje odvodnje te zahvat zaštite postojećih instalacija i izvedbe novih instalacija napajanja i rasvjete. Nasip nadvožnjaka izveden je na poboljšanom tlu. Poboljšanje je izvedeno šljunčanim pilotima.

Nadvožnjak preko četiri raspona premošten je predgotovljenim T nosačima visine 1,15 m spregnutih AB počom ukupne duljine 72 m .

INFRASTRUKTURA

Građevinski nadzor izgradnje čvora i cestarinskog prolaza (Autocesta Bregana-Zagreb-Lipovac)

  • USLUGE Stručni nadzor
  • VRIJEDNOST PROJEKTA 50,5 mil.kn
  • TRAJANJE PROJEKTA 2006 – 2008
  • NARUČITELJ Hrvatske autoceste d.o.o.

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP