Stručni nadzor izgradnje vjetroparka

izgradnja vjetroparkaStručni nadzor izgradnje vjetroparka

Elektrotehnički stručni nadzor kod izgradnje GI pruža usluge stručnog nadzora nad elektrotehničkim, strojarskim, i geotehničkim radovima kao i uslugu koordinatora zaštite na radu 2

Elektrotehnički stručni nadzor kod izgradnje ovog projekta pružio je GI. Izgradnja vjetroelektrane Obrovac planirana je u dvije faze. Već u prvoj fazi izgradnje po instaliranoj snazi (42 MW) VE Obrovac će se izjednačiti s VE Vrataruša što je ujedno i najveća instalirana snaga jedne VE u Hrvatskoj. Po dovršetku 2. faze bit će instalirano 54 MW.

Područje vjetroelektrane nalazi se na krškom platou orijentiranom u pravcu sjeverozapad-jugoistok na visini između 370-570 m.n.m na južnom dijelu općine Obrovac.

Projektom je predviđena izgradnja 14 vjetroagregata tipa Vestas V90-3MW, pristupnih putova, kabelske trase za povezivanje vjetroagregata međusobno i s transformatorskom stanicom, te izgradnja transformatorske stanice TS 30/110 sa zgradom za SN postrojenje i sekundarnu opremu dimenzija cca 100 x 80 m.

INFRASTRUKTURA

Stručni nadzor izgradnje vjetroparka Obrovac

  • USLUGE Stručni nadzor (elektrotehnički, geodetski, strojarski i geotehnički); Koordinator zaštite na radu 2
  • VELIČINA PROJEKTA 42 MW (14 stupova po 3 MW), visina stupa (bez lopatica) 80 m
  • VRIJEDNOST PROJEKTA 70 mil. €
  • TRAJANJE PROJEKTA 2013 – 2014
  • NARUČITELJ Eko Energija d.o.o. /SGS Adriatica d.o.o.

     

  Grge Tuškana 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP