Stručni nadzor izgradnje plinovoda

previous arrow
next arrow
Slider

Stručni nadzor izgradnje plinovoda

Stručni nadzor izgradnje infrastrukture za novi visokotlačni plinovod od Bjelovara do Svetog Ivana Žabno, koji će osigurat dovoljnu količinu plina za postojeće korisnike plinovoda (Rovišće, Kadinac, Sv. Ivan Žabno, Vrbovac, Hagnja i Križevci).

Zadatak projekta je izgradnja novog visokotlačnog plinovoda od Bjelovara do Svetog Ivana Žabno. Zadatak projekta je također osiguranje produžetka distributivne mreže kao i buduću integraciju s postojećim distributivnim prstenom (Koprivnica i Dugo Selo). Postojeći plinovod izgrađen 1974. godine u lošem je stanju.

Projekt obuhvaća i izgradnju više plinovodnih objekata uzduž trase koji omogućavaju efikasno i sigurno upravljanje plinovodom, kao i redukciju, mjerenje i prodaju plina distributivnim tvrtkama. Početna točka plinovoda je odašiljačka stanica koja se nalazi unutar postojećeg MRS-a Bjelovar, a završna točka je prihvatna stanica koja se treba izgraditi u Svetom Ivanu Žabnom. Plinovod se gradi od čeličnih cijevi i biti će katodno štićen.

INFRASTRUKTURA

Stručni nadzor izgradnje plinovoda

  • USLUGE Stručni nadzor
  • VELIČINA PROJEKTA 24,5 km
  • VRIJEDNOST PROJEKTA 3 mil.€
  • TRAJANJE PROJEKTA 2008 – 2009
  • NARUČITELJ Plinacro d.o.o.

     

  Grge Tuškana 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP