Nadzorni inženjer i usluga FIDIC Inženjera nad denivelacijom križanja D8 i ŽC6039 u naselju Bibinje

Usluga FIDIC Inženjera nad denivelacijom križanja D8 i ŽC6039 u naselju Bibinje. Uloga GI grupe je bila pružanje usluge stručnog i obračunskog nadzora nad radovima denivelacije križanja D8 i Ž6039 u naselju Bibinje, kao i Koordinatora II zaštite na radu u fazi izvođenja radova. Cilj ovog projekta je bio povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu i protočnost prometa denivelacijom državne ceste D8 i županijske ceste ŽC6039, izgradnjom raskrižja oznake: A (četverokrako), B (trokrako), C (kružno), D (trokrako), F (trokrako) duž državne ceste D8, te izgradnja nadvožnjaka ukupne duljine 37,60 s krilima i stubištem.

Uz samu prometnicu izvedeni su radovi na monolitnim betonskim rigolima, pješačkoj stazi, paralelnim putevima, izrada cijevnih propusta, cestovne kanalizacije, drenaže, te izrada zapune zelenih površina i odvodni jarci. Također izvelo se opremanje nadvožnjaka, postavljanje prometne opreme i signalizacije, te izmještanje instalacija (vodoopskrbni cjevovod – magistralni vodoopskrbni cjevovod, kabelske trase SN i NN instalacije, TK instalacije).

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP