Arhitektura

Arhitektura i projektiranje temeljne su usluge GI grupe. Projektiramo sve vrste zgrada – od komercijalnih, kulturnih i javnih zgrada, do stambenih zgrada i privatnih kuća. Naše projektantske usluge uključuju sljedeće:

  • Osnovni koncept
  • Projektantska dokumentacija
  • Izvedbeni detalji
  • Unutrašnja uređenja
  • Krajobrazno projektiranje

U svim elementima projektiranja promičemo inovativnost i održivost, uz jasnu usredotočenost na funkcionalnost, sigurnost, ekonomičnost i izvodivost. Istovremeno, gdje god je to moguće, projektiranjem pasivnih građevina visoke energetske učinkovitosti nastojimo eliminirati štetne utjecaje na okoliš.

Osnovni koncept

Vjerujemo da je otvorena komunikacija ključna za razumijevanje pojedinačnih ciljeva svih dionika projekta i pripremu odgovarajuće strategije razvoja projekta, koja optimizira vrijednost lokacije. GI arhitekti uspješno vode projekte s kompleksnim odnosima dionika, a vrijednost našeg iskustva u koordinaciji svih dionika posebno dolazi do izražaja pri definiranju i testiranju projektnog zadatka. Za potrebe formulacije i prezentacije osnovnog koncept projekta našem klijentu pripremamo analizu strateških opcija i vizualizaciju koncepta.

Projektantska dokumentacija

Izrađujemo projektantsku dokumentaciju za javne i privatne investitore s ciljem postizanja ekonomičnih i izvedivih rješenja koja, uz uvažavanje uvjeta i zahtjeva koji dolaze iz okruženja projekta, odgovaraju zahtjevima investitora s obzirom na kvalitetu, trošak i program. Projektantska dokumentacija uključuje nacrte izvođenja, specifikacije i troškovnike usklađene s tehničkom i zakonskom regulativom obavezujućom za ishođenje dozvola gradnje.

Izvedbeni detalji

Izrađujemo izvedbene detalje građevina koji sadrže jasna, izvodljiva i suvremena rješenja, koja, u okviru graditeljskih ograničenja, susreću zahtjeve klijenta.

Unutrašnje uređenje

GI arhitekti usko surađuju s investitorom i korisnikom, kao i drugim suradnicima na projektu, na usklađenju materijala, boja i svijetla u prostoru, na način da odabrano rješenje funkcionira na nepomućeno zadovoljstvo korisnika. Mi projektiramo originalni, visoko kvalitetni i ugodan prostor, bilo javni, komercijalni ili privatni prostor, zahtjevnih estetskih i tehničkih standarda.

Krajobrazno projektiranje

Projektiranje krajobraza je integralni dio sveobuhvatnog postupka projektiranja, i ono pozitivno utječe na naš okoliš. Stvaramo suvremen i pristupačan okoliš, koji je istovremeno jednostavan za održavanje. Naš cilj je kreirati rješenja za upravljanje navodnjavanjem i otpadnim vodama na održiv način, od pripreme studija isplativosti, do održavanja okoliša.

Vođenje projektiranja

GI tim stručnjaka iskusan je u vođenju projekta sa složenom organizacijom, kompleksnim tehnološkim procesima, te složenim ugovorima. Kao glavni projektanti i voditelji projekta mi osiguravamo da projekt odražava sve zahtjeve investitora. Naša uloga je postaviti osnove i principe projekta te zadati odgovarajuće tehničke standarde, koji će biti sadržani u svim elementima projekta.

 

  Grge Tuškana 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr


  

TOP