Usluga projektiranja nove zgrade za hitnu medicinu

Usluga projektiranja nove zgrade hitnu medicinu

previous arrow
next arrow
Slider

Obrazloženje koncepta

Koncept se temelji na tri osnovna parametra :

· Program  – program hitnog prijema KBC Split  je strukturiran i organiziran  sukladno zahtjevu o broju osnovnih funkcionalnih cjelina

· Lokacija  – lokacija određuje pristup i poziciju građevine, te dimenziju i volumen objekta

· Zdravstvena usluga – hitna bolnica je mjesto u kojem liječnički tim mora pružiti uslugu brzo i učinkovito na dobrobit pacijenata u uvjetima hitnosti i napetosti

Arhitektura proizlazi iz navedenih temeljnih kriterija koji su odredili oblikovanje građevine.

Situacija

Pozicija građevine je na sjevero-istočnom  rubu predložene građevinske  parcele vežući se na sjevernu pristupnu prometnicu, Spinčićevu ulicu, što je omogućilo protezanje obilazne servisne ceste na parceli za vozila hitne pomoći, čime je ostvareno razdvajanje prijema pacijenata koji dolaze kolima hitne pomoći i onih koji dolaze samostalno.

Na sjeveru građevine smješteni su glavni ulaz za ambulantne pacijente, (prema zapadu) i za hitni dječji prijem, (prema istoku).

Na samom južnom rubu parcele projektiran je hortikulturalni pojas s postojećem zaštićenim zelenilom. Građevina se proteže paralelno s regulacijskim linijama sjevera i zapada. Tlocrtna površina građevine na nivou 0 – nivo sjeverne pristupne ulice zauzima značajni dio  parcele.

Program

Glavna funkcija Hitnog prijema KBC Split je objedinjavanje funkcije hitnog dječjeg prijema i Zavoda za hitnu medicinu koji se sastoji od tri glavne prostorne cjeline za akutne,  subakutne i ambulantne pacijente, uključujući odjele za reanimaciju, dijagnostiku i operacijski blok, te prostorija za zavod za hitnu medicinu, prostora za medicinsko osoblje i administraciju.

Organizacija  prostornih sklopova postavljena je u cilju pristupačnosti zdrastvene usluge svim pacijentima i učinkovitosti rada medicinskog i tehničkog osoblja, poštivajući zadane parametre u smislu zahtjevanog broja i veličina pojedinih prostora, tokova funkcija,  povezivanja i preklapanja sadržaja prostornih, funkcionalnih i tehničkih cjelina.

Načelna odluka o razdvajanju ulaza individualnog dolaska pacijenata, kolnog ili pješačkog i pristupa vozila hitne službe proizlazi iz smjernica i pozitivnog iskustva drugih  primjera čime se izbjegava opterećenje priljeva akutnih i ambulantnih pacijenta.

Pristup individualnih pacijenata i hitni dječji prijem nalaze se sa sjeverne strane. Pristup kolima hitne medicinske službe i prijem akutnih i subakutnih pacijenata je na južnoj strani.

Osnovna načela pri projektiranju fukcionalnih dijelova građevine

•      Jednostavan i vidljiv pristup dolaska pacijenata individualnim prijevozom

•      Odvojeni pristup odraslih pacijenata i djece

•      Učinkovito funkcioniranje pristupa vozilima hitne pomoći i u slučajevima povećanog broja vozila

•      Pregledno i jednostavno kretanje pacijenata u pristupnom halu za odrasle pacijente i djecu. Pult  prijemne registracije nalazi se nasuprot ulaza. Čekaonica je prostor opremljen  elektronskim zaslonima s informacijama prijema pacijenata. Čekaonica je dekorirana jasnim i upečatljivim informativnim grafičkim znakovljem za čitko i neprijeporno informiranje pacijenata.

•      Funkcionalne cjeline, sklopovi ambulanata, sklopovi ambulanata za opservaciju i obradu, odjeljeno za subakutne i akutne pacijente, te dječjeg odjela  razmješteni su na način međusobne hijerarhije, odjeljivanja i povezivanja s prostorima dijagnostike, reanimacije i operacijskog bloka u slučajevima preklapanja i povezivanja pružanja medicinskih usluga.

•      Jednostavnost povezivanja samostalnih funkcionalnih sklopova pridonosi učinkovitosti rada medicinskog osoblja u pružanju brze i kvalitetne usluge.

•      U svakoj funkcionalnoj cjelini nalaze se centralni nadzorni pultevi središnje smješteni s pregledom na cijeli niz ambulanti sklopa. Svaki funkcionalni sklop opskrbljen je instalacijama i opremom  koja odgovara funkciji, površini i statusu prostorne cjeline. Razvod instalacija uključuje razvod strojarskih  instalacije grijanja, ventilacije, hlađenja, te električnih instalacija (230V i 12V) i poseban razvod medicinskih plinova.

Koncept energetske učinkovitosti

•      Koncept energetske učinkovitosti se zasniva na načelu racionalne upotrebe energije i nulte stope emisije CO2, korištenje obnovljivih izvora energije, te smanjenja troškova održavanja i upotrebe građevine

•      Energetski sustav temelji se na iskorištavanju topline tla korištenjem zračnih bunara

•      Potreba za hlađenje građevine je presudni faktor u izračunu potrebne energije za grijanje i hlađenje građevine, te dimenzioniranje sustava.

•      Sustav grijanja i hlađenja je osnovno podijeljen u dva odvojena i samostalna sustava koji se sastoje od zračne komore, plenuma i uređaja za obradu zraka AHU. Sustavi su smješteni  u tehničkoj etaži  na razini -2 i na krovnoj površini razine +2.

•      Odvojeni sustavi grijanja, hlađenja i ventilacije HVAC odgovaraju na različite potrebe prostorno fukcionalnih cjelina obzirom na njihovu namjenu i standarde obrade zraka. Odvojeni sustavi pružaju optimiziranje razvoda instalacija, fleksibilnost korištenja  i održavanja sustava.

•      Odvojeni sustavi predstavljaju manju opasnosti u usporedbi sa centraliziranim sustavom, te osiguravaju operativno upravljanje  u slučaju bilo kakvih propusta u radu ili u regularnom postupku održavanja sustava.

•      Sustav grijanja, hlađenja i ventiliranja građevine presudan je arhitektonsko–tehnološki  element prostora i cjeline građevine. Odgovarajući sustav, pravilno dimenzioniran i pozicioniran činiti će unutrašnji prostor  udobnim – svježi zrak odgovarajuće temperature. U sklopu cjelovitosti građevine tehnički sustav HVAC je odgovoran za zaštitu okoliša i smanjene emisije CO2.

IDEJNA RJEŠENJA

Usluga projektiranja nove zgrade OBHP i zavoda za hitnu medicinu KBC Split

 • USLUGE

  Projektrianje

 • VELIČINA PROJEKTA

  6.400m2

 • VRIJEDNOST PROJEKTA

  40.000.000 HRK

 • TRAJANJE PROJEKTA

  2015 – 2016

 • NARUČITELJ

  KBC Split

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP