Poslovno-stambeni i hotelski kompleks

Poslovno-stambeni i hotelski kompleks

previous arrow
next arrow
Slider

Idejno rješenje objekata s analizom prostornih mogućnosti. Studio A je za idejnu realizaciju odabran radi modernog i kvalitetnog pristupa izradi projekta kako s oblikovnog tako i programskog aspekta.

“Temeljem ideje iz Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina i GUP-a Varaždina, izrađeno je idejno rješenje i grafička analiza prostornih mogućnosti parcela u neposrednoj blizini uglovne zgrade na križanju ulica P. Preradovića i Kralja P. Krešimira IV.

Programom se predviđa izgradnja više objekata: – Uglovni objekt katnosti 2Po+P+3+Pk. Podzemna garaža bi bila u podrumu na jednom nivou a parterni dio s prolazom nudio bi razne uslužne sadržaje. Katovi su predviđeni kao poslovni prostori. – Objekt istočno od postojećeg uglovnog objekta predviđen je na površini od 1900 m2. Katnost objekata je 2Po+Pr+4+Po. Multifunkcionalnog je karaktera, sadržajno definiran u dva korpusa: poslovno-uslužni dio i uslužno-ugostiteljski. Dio -1 i -2 etaže predviđa se kao garažni prostor. Potkrovni dijelovi oba objekta definirani su kao uvučeni korpus ravnog krova u kojima je projektirano stanovanje s prostranim terasama obzirom na mirnu lokaciju koja omogućava i boravak na otvorenom. – Klupski objekt uz zonu sporta i rekreacije predviđen za hrvače, stolno tenisače i saunu s fitnesom, vezan je na postojeći sportski objekt.”

IDEJNA RJEŠENJA

Poslovno- stambeni i hotelski kompleks Varaždin

 • USLUGE

  Projektiranje

 • VELIČINA PROJEKTA

  27.850 m2

 • VRIJEDNOST PROJEKTA

  40.000,000,00 €

 • TRAJANJE PROJEKTA

  2007

 • NARUČITELJ

  DEGA d.o.o.

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP