Projektiranje poslovno-trgovačkog kompleksa

previous arrow
next arrow
Slider

Projekt za poslovno trgovački kompleks Siget u Zagrebu nagrađen je četvrtom nagradom na javnom natječaju

Projekt se zasniva na promišljanju tri parametra:

Objekt i parcela: Parcela se uglavnom može smatrati kao green field sa četiri niže građevine na istočnom dijelu uz Froudeovu ulicu koje su predviđene za uklanjanje. Tri ulice trenutno omeđuju parcelu (sjever, istok i zapad) uz četvrtu planiranu na jugu. Razmještaj građevina u velikoj je mjeri određen investitorovim programom s naglaskom na maksimalno smanjenje izgrađenosti, naročito na sjevernom dijelu i između građevina što omogućava prikladne javne prostore. Ovaj pristup uklapa novi kompleks u postojeći urbani kontekst.

Lokacija: Ograničavanjem tlocrtne površine zgrada, ostvaruje se javni trg na sjeveru koji je zamišljen kao nastavak ozelenjenih površina na zapadu.

Učinkovitost u korištenju: Pažljivim omjerom izgrađenosti, vanjskog parkiranja i garažnog prostora oslobađa se prostor između građevina.

Pristupili smo projektu promišljanjem navedena tri parametra koji su detaljno razrađeni kako slijedi:

Novi Zagreb nastao je u velikoj mjeri na konceptualnom predlošku  Le Corbusierovog Ville Radieuse. Predloženo rješenje mješovite namjene obogatiti će urbano tkivo izgradnjom visoko funkcionalnih objekata i kvalitetnog javnog prostora.

Napomena o gustoći: Prepoznajemo da je gustoća predviđena programom ispod maksimalne omogućene prostorno planskim parametrima. Smještanjem garaže u podzemne etaže omogućilo bi se bolje iskorištenje prostora.

Javni prostori

Čitavi kompleks zamišljen je kao pozitivan doprinos postojećem urbanom okolišu. Da bi se ostvarila ova namjera korištena su tri elementa.

Smještaj sadržaja u prizemlju (cafe barovi, manje trgovačke jedinice) povećava kvalitetu urbanog i javnog prostora okolo i između zgrada.

Plaza/Trg je pravokutan prostor na sjeveru parcele koji će biti pokriven rasponom materijala različitih karakteristika (fini šljunak, granulirana guma i porozni asfalt u boji. Osim linearnih ozelenjenih površina na trgu su smještena dva veća zelena “otoka” koji su intenzivno zasađeni bambusom i otpornim grmljem.

U središtu plaze smješten je bazen s vodoskocima koji poboljšava mikroklimu ljeti uz mogućnost korištenja  kao klizališta po zimi. Između građevina, slijedeći centralni pješački prostor, predlažemo djelomično natkriven prostor na koj ise otvaraju manje trgovačke i ugostiteljske jedinice. Predviđa se da će ovaj prostor fukncionirati i kao pješačka veza  u smjeru sjever-jug prema planiranoj prometnici na jugu i znatno obogatiti lokalni gradski prostor.

Učinkovitost: raspored uredskog prostora proizlazi iz zahtjeva investitora i kombinaciji otvorenog open space uredskog prostora i individualni uredskih prostorija. Kombinacija različitih načina korištenja smanjuje potrebnu površinu komunikacijskih koridora, u općoj upotrebi i u svrsi evakuacijskih putova, te  doprinosi fleksibilnosti u korištenju.

IDEJNA RJEŠENJA

Usluga projektiranja poslovno-trgovačkog kompleksa Siget

 • USLUGE

  Projektiranje

 • VELIČINA PROJEKTA

  10600m²

 • VRIJEDNOST PROJEKTA

  55.000.000 HRK

 • TRAJANJE PROJEKTA

  2017

 • NARUČITELJ

  Castrum nekretnine d.o.o.

     

  Grge Tuškana 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP