Projektiranje laboratorijske zgrade u sklopu kompleksa

Projektiranje laboratorijske zgrade u sklopu kompleksa

previous arrow
next arrow
Slider

Zgrada novog laboratorija u sklopu Instituta Ruđer Bošković nagrađena je četvrtom nagradom na javnom natječaju

Funkcionalna organizacija prostora nove građevine zasnovana je na dubokom tlocrtu zgrade s transparentnom opnom ovješene staklene fasade u punoj visini, te unutarnjim pregradama između laboratorija i prostora radionica koje su maksimalno osvjetljenje.

Arhitektonsko oblikovanje proizašlo je iz tri navedena kriterija razrađeno je  kako slijedi:

Ograničenje visine prostora i restrikcije oblikovanja dane u projektantskom zadatku doprinijele su sljedećem:

Lociranjem novog krila zgrade određeno je sljedećim:

 1. Funkcionalnim rasporedom prostorija koji je odredio  tlocrt i volumen građevine.
 2. Zahtjev za zadržavanjem postojeće građevine do izgradnje nove.
 3. Topografija i krajobraz terena.

Slijedom razrade projekt je formiran sljedećim odlukama:

 1. Glavni ulaz smješten je na sjeveru u prizemlju zgrade, ispod novog  mosta koji će povezivati novu građevinu s postojećom zgradom  5.
 2. Nova građevina ima razinu suterena koja se otvara na vanjsko dvorište južnim i istočnim pročeljem. Kolni pristup dvorištu omogućen je rampom preko postojećeg internog puta.
 3. Povezivanje vanjskog i unutarnjeg prostora ostakljenim pročeljem. Prirodno osvjetljenje radnih prostorija.
 4. Jednostavna unutarnja organizacija prostora međusobno povezana vertikalnom komunikacijom smještenom u prostor predvorja.
 5. Smještaj HVAC opreme (grijanje, ventiliranje i hlađenje) na ravni krov
 6. Energetska učinkovitost postiže se ugradnjom zelenog krova i trostrukog ostakljenja reflektirajućeg i low-E stakla
 7. Smještaj parkirališta na zapadnom dijelu.

Zajednički prostori odjela su:

prostor jedinstvenog volumena predvorja koji se proteže kroz sve tri etaže. Na predvorje se nadovezuje dvorana za seminare, te prateći sadržaji sanitarija na svim etažama, te tehnički prostori u suterenu – arhiva, server soba, BMS prostorija (Building Management System), spremišta i tehnička stanica za sprinkler instalaciju (pumpe i rezervoar vode), kao i tehnička soba HVAC sustava.

U dvorištu nalazi se ukopani separator otpadne kanalizacije laboratorija i tehničkih soba.

Konstrukcija: Konstrukcija građevine je skeletni sustav armirano-betonskih stupova i prenapregnute stropne ploče raspona 7,0m s ili bez okvirnih greda.

Konstrukcija je razmatrana sukladno Eurokod zahtjevima mehaničke otpornosti što podrazumijeva ojačanje pozicije kapitela stupa na  gredu stropne ploče i ojačanje temeljne stope stupa  i temeljne ploče. U konstruktivnom smislu građevina je niska građevina s najdonjom  etažom suterena koja je poluukopana.

Prednost prenapregnute ploče je u jednostavnijem i funkcionalnijem razvodu instalacija, osnovnih instalacija građevine i posebnih instalacija plinova za potrebe laboratorija, kako u samom izvođenju, tako i u vijeku održavanja opreme građevine.

Pročelje:

Vanjska opna je staklena strukturalna ovješena fasada troslojnog panela izrađena od  termoizolirajućih sigurnosnih stakala s apsorpcijskim, odnosno reflektirajućim premazom ovisno o poziciju stakla u IZO panelu, te lokaciji obzirom na orijentaciju pročelja.

Proračun energetske učinkovitosti i toplinske zaštite odredit će potrebne karakteristike, vrstu i debljinu materijala uz određene zahtjeve za vatrootpornošću.

Prijedlog je Pilkington Opti-therm™ S3 u kombinaciji s Opti-white  s koeficijentom prolaza topline od 1,1 W/m²K.

Strukturalna staklena fasada je sastavljena od ravnih i zakrivljenih staklenih panela kaljenog stakla koji su sastavljeni strukturalnim kitom sa skrivenim aluminijskim profilom.

Termo učinkovito stakleno pročelje omogućuje izostanak vanjske zaštite od pregrijavanja osunčanjem. Unutarnje rolete su predviđene u svrhu zamračivanja i kontrole osvijetljenosti.

Oblikovanje pročelja sastoji se od neprekinutog kontinuiteta ravne i blago zaobljene providne  (prozračne) plohe ovojnice, od jednoobraznog materijala u teksturi i strukturi, koja se temelji na visokom stupanj transparetnosti stakla s pozicijski optimiranom refleksijom, te skrivenom konstrukcijom.

Krov: ravni neprohodni „zeleni krov“ toplinski izoliran sukladno standardu energetske učinkovitosti.

Kišnica s krova se prikuplja pluvia sustavom i odvodi kanalima smještenim u instalacijskoj jezgri do kolektora za sprinkler uređaje na razini suterena. Kišnica se koristi i za navodnjavanje zelenila  krova, čime se postiže ušteda u održavanju zgrade.

Učinkovitost: proizlazi iz kombinacije otvorenog „open space“ radnog prostora i pojedinačnih laboratorija, te individualni soba znanstvenika. Kombinacija različitih načina korištenja smanjuje potrebnu površinu komunikacijskih koridora, u općoj upotrebi i u svrsi evakuacijskih putova, te  doprinosi fleksibilnosti u korištenju.

IDEJNA RJEŠENJA

Nova laboratorijska zgrada u sklopu kompleksa Ruđer Bošković

 • USLUGE

  Projektiranje

 • VELIČINA PROJEKTA

  6600m2

 • VRIJEDNOST PROJEKTA

  58.000.000 HRK

 • TRAJANJE PROJEKTA

  2016 – 2017

 • NARUČITELJ

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP