Planiranje urbanog prostora

previous arrow
next arrow
Slider

Natječajni rad koji rješava pitanja urbanog razvoja i javnih sadržaja u Thu Thiemu, novom gradskom području Ho Chi Minh Citya.

Thu Thiem neće biti samo nova četvrt Ho Chi Minh citya već glavno žarište postojeće urbane aglomeracije. Urbani prostori sada ovise o partnerstvu ili fuziji okoliša, istovremeno zatvorenog i otvorenog. Ovaj projekt zasniva se na ideji takve fuzije; podržavajući međuovisno partnerstvo – objekta i krajolika.

Fuziju predstavljaju četiri elementa: pješački most, parkovni polumjesec, “fuzijske dine” centralnog trga i pješačka “zmija”. Ovi elementi zajednički omogućuju Thu Thiemu da ima okoliš koji funkcionira 24 sata povezujući druge urbane faktore (poslovne i stambene).

Naglasak je stavljen na fuziju kolektivnih aktivnosti s individualnim – mjesta za okupljanje i promenade, sastajanje i šetnje. Predviđena je fuzija svega navedenog, radi li se o mostu, centralnom trgu ili “dinama”.

IDEJNA RJEŠENJA

Thu Thiem novi urbani prostor

 • USLUGE

  Urbanističko planiranje

 • VELIČINA PROJEKTA

  25 ha

 • VRIJEDNOST PROJEKTA

  n/a

 • TRAJANJE PROJEKTA

  2008

 • NARUČITELJ

  Thu Thiem Urban Area Investment and Construction Authority

     

  Grge Tuškana 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP