Projektiranje terminala za brodove

Projektiranje terminala za brodove

previous arrow
next arrow
Slider

Obrazloženje koncepta

Koncept se temelji na osnovnim parametrima :

·         Program  – program prometnog čvorišta i zahtjevanih funkcionalnih cjelina, određuje dispoziciju i međuodnos građevina

·         Lokacija  – lokacija određuje pristup i  orijentaciju građevina u funkciji i oblikovanju građevina.

·         Karakter  prometnog čvorišta Gruž su značajne oscilacije u okupiranosti prostora u vremenu i broju korisnika, koji dolaze individualno ili grupno, te predstavlja izazov za učinkovito organiziranje i rukovođenju kretanja i prometovanja u prostoru.

·         Komercijani sadržaji pretaču se s javnim prostorom i integriraju s prometnim funkcijama.

·         Urbani kontekst grada Dubrovnika i Rijeke Dubrovačke stoljetne i slojevite gradogradnje čine podtekst prostorne cjeline.

Arhitektura proizlazi iz navedenih temeljnih kriterija koji su odredili oblikovanje urbanog prostora i arhitekture građevina.

Prometno rješenje

Prometno rješenje proizlazi iz odrednica prostorne dokumentacije GUP grada Dubrovnika i UPU  Gruškog akvatorija.

Osnovne značajke prometnog rješenja su:

·         Preklapanje i spajanje javnog gradskog prometa i turističkog prometa, lokalnog i međunarodnog transporta, uključivši terminal za brodove na kružnim putovanjima i glavni gradski autobusni kolodvor sa intergriranim gradskim sadržajima trgovačkog centra i javne gradske garaže.

·         Projektiranje multimodalnog prometnog čvorišta na način da se različiti vidovi prometa skupe i preklope, te učinkovito raspodjele i usmjere u daljnjem kretanju

·         Prometno čvorište osim osnovne prometne funkcije ima i ulogu revalorizacija šire urbane cjeline

·         Uvažavanje sigurnosnih zahtjeva prisutnih u međunarodnom prometu

·         Planiranje ulice nazvane ulica “od Gruža” koja teče usporedno s ulicom Obale Ivana Pavla II, te je odjeljena je linijskim parkom i ma ulogu prostornog povezivanja i opsluživanja cjelina centra na način da se protočnost ulice Obala Ivana Pavla II zadrži.

Ulica “od Gruža” ima dvije utočne  poveznice s ulicom Obala Ivana Pavla II, prva na kružnom toku ulica Obala Ivana Pavnla II i ulice Andrije Hebranga, te drugom na zapadnom kraju promentog čvorišta , pri lokaciji Terminala za brodove na kružnim putovanjima i prostora parkirališta za turističe autobuse.

Koncept energetske učinkovitosti

Koncept energetske učinkovitosti se zasniva na načelu racionalne upotrebe energije i nulte stope emisije CO2, korištenje obnovljivih izvora energije, te smanjenja troškova održavanja i upotrebe građevine

Energetski sustav temelji se na iskorištavanju topline tla

Potreba za hlađenjem građevine je presudni faktor u izračunu potrebne energije za grijanje i hlađenje građevine, te dimenzioniranje sustava.

Odvojeni sustavi grijanja, hlađenja i ventilacije HVAC odgovaraju na različite potrebe prostorno fukcionalnih cjelina obzirom na njihovu namjenu i standarde obrade zraka. Odvojeni sustavi pružaju optimiziranje razvoda instalacija, fleksibilnost korištenja  i održavanja sustava.

Sustav grijanja, hlađenja i ventiliranja građevine presudan je arhitektonsko–tehnološki  element prostora i cjeline građevine. Odgovarajući sustav, pravilno dimenzioniran i pozicioniran čint će unutrašnji prostor  udobnim – svježi zrak odgovarajuće temperature. U sklopu cjelovitosti građevine tehnički sustav HVAC je odgovoran za zaštitu okoliša i smanjene emisije CO2.

Intergrirani sustav grijanja, hlađenja i ventiliranja prostora s djelomičnom rekuperacijom zraka donosi projicirane visine uštede oko 75%-80% korištenja energije u periodu upotrebe građevine, te zaštitu okoliša i smanjenja zagađenja.

Opis i shema konstrukcije

Konstrukcija postojećeg pristaništa  izvedena je sustavom armirano-betonskog pilotiranja u kameno dno i nasipavanjem kamenog materijala , te je  dimenzionirana za bočne opterećenja pri pristanju velikih brodova .

Kako bi se izbjeglo nepotrebno opterećenje postojeće konstrukcije pristaništa  građevinska linija građevina trgovačkog cemtra, zgrade garaže i autobusnog kolodvora postavljena je neposredno iza linije spoja pristaništa i prirodnog terana obale. Otvorena galerija zgrade putničkog terminala brodova na kružnim putovanjima je jedini element koji se oslanja na  konstrukciju pristaništa. Konzolna ploča galerije leži na stupovima i dilatirana je elastičnim spojem na preostalu konstrukciju zgrade.

Konstruktivni sustav

Konstruktivni sustav je kombinacija čelične konstrukcije stupova i rešetkastih nosača otvorenih nadstvođenih prostora brodskog putničkog terminala i autobusnog kolodvora, te armiranobetonska  okvirna konstrukcija stupova, greda i armirano-betonskih prenapregnutih stropnih ploča unutarnjih prostora građevina putničkog terminala, trgovačkog centra i garaže.

Stropne armirano-betonske ploče dimenzije presjeka od 30cm su dvosmjerne prenapregnute ploče raspona od 600-700 cm. Armirano-betonske grede statičke visine do 55 do 65cm. Prosječna dimenzija armirano betonskih stupovi kvadratnog profila 40x40cm u zgradi garaže, te 50cm u trgovačkom centru.

Konstruktivni sustav je sistem spregnutih okvira i armirano-betonskih jezgri sukladno normativima izračuna za potresno izložene konstrukcije javnih građevina u kojima boravi veći broj ljudi.

Krovovi su ravne terase i zeleni krovovi u funkciji javnog prostora putničkog terminala i trgovačkog centra, te parkirališta na krovu zgrade garaže. Otvoreni oblikovno naglašeni krovovi i nadstrešnice su čelični nosači s oblogom od metalnih ploča.

IDEJNA RJEŠENJA

Projektiranje terminala za brodove na kružnim putovanjima Gruž

 • USLUGE

  Projektiranje

 • VRIJEDNOST PROJEKTA

  230.000.000 HRK

 • TRAJANJE PROJEKTA

  2016

 • NARUČITELJ

  Dubrovnik International Cruise Port Investment d.o.o.

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP