Projekt izgradnje novog terminala zračne luke

Projekt izgradnje novog terminala zračne luke

Nagrađeni prijedlog za novi putnički terminal zračne luke Zagreb koji se odlikuje korištenjem naprednih tehnologija, brigom za okoliš i predstavlja važan orijentir u novome “aerodromskom gradu”.

“Aerodrom se smatra vratima u zemlju i grad u kojemu se nalazi. Služi kao prometno središte za međunarodni promet te istovremeno i kao “prozor” u stremljenja zemlje i grada. Uvažavajući gore navedenu definiciju, izradili smo projekt koji je istovremeno i funkcija i mjesto. Pristupili smo predmetu kao što se pristupa kamenu u krajoliku, kamenu čije podrijetlo nije na prvi pogled jasno, ali kad ga se bolje pogleda, otkriva svoj neočekivani karakter. Funkcija ili bolje rečeno skup funkcija proizlazi iz ideje sveobuhvatne opne unutar koje su smješteni složeni dijelovi terminala. Ta dva pojma: predmeta u krajoliku, odnosno kamena i opne koja okružuje “”organe”” terminala dobro se uklapaju u opis ovog prijedloga.

Lokacija i plan
Kako bismo ocrtali i locirali ovaj nov, prekrasan (i vrijedan) kamen, izradili smo plan kojim postižemo dvije stvari: 1. olakšavanje navigacije za korisnike aerodroma zahvaljujući kojoj se može doći i otići s terminala, 2. uspostavljanje polja popratnih struktura i funkcija koje stvaraju osjećaj prostora i ugođaja aerodroma kao tvrđave novog aerodromskog grada. Hotel je lociran na višeetažnoj garaži (uz 45-metarsko ograničenje) i stvara forum koji putnicima i posjetiteljima služi kao znak za lakše lociranje zgrade terminala. Višeetažno parkiralište je dio rute za prilaz i izlaz koja je ujedno platforma za putnike u odlasku, kao i zaštićeni prilazni kolnik za one koji dolaze. Aerodromski grad je napravljen tako da može smjestiti cjelokupnu kvadraturu popratnih sadržaja unutar najviše 5 katova. To se postiže korištenjem nove međuovisnosti, one koja nastaje između krivudavog krajolika, protoka putnika/ korisnika/logistike i statičnosti zgrada, što je koncept koji je rezultat već postojećeg rasporeda čestica na danom zemljištu.

Elementi
Osnovne sastavnice terminala su: A- “”Ijuska u Ijusci””, B- ispust klimatizacijskog otvora i gradski prozor koji pružaju putnicima i osoblju aerodroma ergonomsku i svijetlu unutrašnjost koja omogućava da se prirodna ventilacija (pasivno) miješa s obrađenim zrakom (aktivno), a da danje svjetlo bude istovremeno ambijentalno (krov) i aktivno (sa strana).

Klimatski otvor
Ova komponenta terminala djeluje na tri različita nivoa: ekološkom, konstruktivnom i organizacijskom. Njenim postavljanjem u središte prostora terminala postiže se nekoliko stvari: obogaćenje maloprodajnog područja i dvorane za podizanje prtljage, omogućavanje prirodne ventilacije na svim katovima i stvaranje uporišta konstrukcije kao središte za radijalne rešetkaste nosače, koji smanjuje raspon za otprilike 40-50 %, a time i dubinu glavnih konstruktivnih elemenata.

Dnevno svjetlo
Prirodno svjetlo je psihološki i energatski vrlo bitan faktor u aerodromskim terminalima. To smo potvrdili smještanjem velikih ostakljenih područja u posebnoj orijentaciji da omoguće izravnom i difuznom svjetlu da prodiru u terminal i gat. Stoga je većina ostakljenja na stranama, veća na sjeveroistočnom pročelju — gradskom prozoru. Glavni izvori prirodnog svjetla su: na jugozapadnoj strani — u podzemnoj prostoriji terminala koja je “profila nosa morskog psa”, sjeveroistočno — zabatno ostakljenje velikog gradskog prozora (puni raspon sjeveroistočnog pročelja terminala), sjeverni rub gata (s djelomičnim zasjenjenjem) te izbočeni dio — puno ostakljenje s djelomičnim zasjenjenjem za izravno sunčevo svjetlo kroz 12-14 sati tijekom ljetnih mjeseci.”

KOMERCIJALNE I POSLOVNE ZGRADE

Natječajni projekt izgradnje novog terminala Zračne luke Zagreb

 • USLUGE

  Arhitektura

 • VELIČINA PROJEKTA

  72,000 m2 + 500,000 m2

 • VRIJEDNOST PROJEKTA

  n/a

 • TRAJANJE PROJEKTA

  2008

 • NARUČITELJ

  Zagreb Airport Authorities

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP