Naš pristup

Ključne odrednice našeg poslovnog pristupa su optimalan rezultat projekta i zadovoljstvo klijenta

Certificirani smo pružatelj usluga po ISO 9001 standardu. To znači da pružamo usluge postojane kvalitete i da naši klijenti dobivaju uslugu koju očekuju. Trajno smo uredotočeni na unapređenje kvalitete i inovativnosti naših usluga.

Naše usluge upravljanja projektom uključuju planiranje, monitoring i kontrolu projekta. Posebnu pažnju pridajemo fazi pripreme, razmatranja i razrade projektnog plana. Projektni plan, od početne ideje do detaljnih dnevnih aktivnosti, strukturiran je na jasan i slojevit način kroz pažljivo i svrsishodno agregiranje projektnih aktivnosti. Planom definiramo razvojne faze projekta, jasno alociramo rizike i strukturiramo budžet  sukladno zahtjevima i ograničenjima klijenta.

U složenim, tehnički i komercijalno zahtjevnim projektima pojavljuje se niz različitih dionika, često suprotstavljenih pozicija i zahtjeva. U okviru usluge upravljanja projektom, postavljamo sustav pomoću kojeg usklađujemo suprotstavljene pozicije različitih dionika i identificiramo prihvatljiv model organizacije, kojim se uspješno rješavaju ključne odrednice svakog projekta: rokovi, troškovi i kvaliteta.

Naša politika kvalitete

GI tvrtka Investinženjering d.o.o. uvela je sustav upravljanja kvalitetom da bi postiglo najviši mogući nivo kvalitete svojih usluga:

  • nadzor nad građenjem
  • upravljanje projektom

Cilj svih zaposlenih je potpuno razumjeti zahtjeve naših klijenata i partnera. U ostvarenju ciljeva:

  • rukovodimo se potrebama klijenata
  • potičemo načelo vođenja
  • uključujemo sve zainteresirane strane
  • težimo sustavnosti
  • težimo stvaranju partnerskog okruženja s klijentima i dobavljačima
  • težimo ispuniti očekivanja zaposlenika

Vodimo se odgovornošću i razvijamo točnost, pravovremenost te pošten, kulturan i korektan pristup prema svim poslovnim partnerima.

Postavljene ciljeve moguće je ostvariti jedino sustavnim i trajnim napredovanjem svih zaposlenika za što su i pojedinačno odgovorni uključujući direktora kao najodgovornijeg čimbenika za promicanje svih aktivnosti koje utječu na kvalitetu. Na taj način će društvo i njezini djelatnici najizravnije utjecati na vlastitu kvalitetu, kvalitetu društva, a poboljšanjem poslovnog uspjeha društva i na svoj vlastiti život u svojoj privatnosti i u okruženju u kojem živimo.

Certifikat ISO 9001


     

  Grge Tuškana 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP