Nadzor radova na izgradnji luke

Nadzor radova na izgradnji luke

Investinženjering d.o.o. i Institut IGH sklopili su ugovor za tehnički nadzor izgradnje terminala za rasute terete (faza I) u Luci Ploče, projekt vrijednosti preko 10 milijuna kuna.

Novi terminal, kojeg će graditi tvtka Viadukt d.d., trebao bi biti izgrađen u roku od dvije godine. Izvesti će se sljedeći radovi:

  1. Dredžing pristupnog kanala i bazena do kote -19,855/-20,855 m sa izgradnjom zaštitnih građevina i signalizacije,
  2. Izgradnja obale otvorenog tipa na čeličnim pilotima promjera do 1500 mm. Dužina obale je 421,15 m. Obala je opremljena sa šinama za dizalice, hidrantskom mrežom, instalacijama struje za napajanje dizalica, odbojnicima, polerima, i dr.,
  3. Restrukturiranje skladišnih površina (uključujući dovršetak konsolidacije tla) površine cca 170 000 m2,
  4. Ugradnja instalacija vodoopskrbe protupožarne opreme, instalacija za tehnološku vodu i sustava odvodnje,
  5. Instalacije struje i gromobrana,
  6. Niskonaponske instalacije: vatrodojava, telefonska mreža, mreža nadzora,
  7. Ostali radovi: administrativna zgrada, radionica, crpna stanica, pristupna cesta, željeznica itd. Investinženjering d.o.o. pružati će uslugu nadzora geotehničkih radova u skladu sa FIDIC ugovorom.

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP