Evaluacija šteta grada Mostara

previous arrow
next arrow
Slider

Evaluacija šteta grada Mostara

Grad Mostar – gospodarsko i kulturno središte Hercegovine, grad bogate i dostojanstvene prošlosti u kojem živi 130.000 stanovnika 1992. godine postaje mjesto ratnih razaranja. Početkom 1994. prestaju ratni sukobi i 1.7.1994. godine Mostar dolazi pod upravu Europske Unije.

Kao jedan od prioritetnih zadataka nameće se obnova infrastrukture i građevinskih objekata. Temeljem zahtjeva EUAM (Europska Unija Administracija Mostar) putem GTZ (Deutche Gesellschaft fur technische Zusammenarbeit GmbH) Investinženjering d.o.o. s kooperantima započinje postupak snimanja ratom oštećenih građevina. Nakon definiranog projektnog zadatka i obučavanja timova za primjenu metodologije snimanja šteta na objektima, pristupa se radu na terenu. Snima se centralno područje grada s približno 9000 objekata plus 164 objekta i građevinske cjeline koji su zaštićeni kao posebno vrijedni povijesno-kulturni spomenici. Snimanje je u roku od tri mjeseca obavilo deset stručnih dvočlanih timova. Svaki tim sastoji se od jednog dipl.ing arh. ili dipl.ing. građ. dok je drugi član tima student. Rad timova nadzirala su četiri kontrolora dipl. ing. Svi oštećeni objekti kategorizirani su u šest kategorija oštećenja. Kategorije 1-3; bez oštećenja nosive konstrukcije i kategorije 4-6 s oštećenjem nosive konstrukcije. Snimljena bruto površina oštećenih objekata iznosi cca 1.204.000,00 m2 . Temeljem prikupljenih podataka o oštećenjima na terenu izrađena je procjena građevinske štete. Software sustava omogućio je skupljanje podataka o ukupnim potrebnim materijalima za sanaciju, količine rada po strukama, količine rada strojeva potrebnih za sanaciju oštećenih objekata i iznos građevinske štete. Podaci su prezentirani po:

  • funkciji objekta
  • lokaciji objekta (objekt, ulica, zona)
  • tipu objekta
  • načinu izgradnje
  • kategoriji oštećenja

Svi prikupljeni parametri su stvorili osnovu za programiranje obnove Mostara.”

REZIDENCIJALNI OBJEKTI

Evaluacija šteta grada Mostara

  • USLUGEInžinjerske usluge
  • VELIČINA PROJEKTAOko 9000 zgrada
  • VRIJEDNOST PROJEKTA225.000 €
  • TRAJANJE PROJEKTA1994 – 1995
  • NARUČITELJEUAM (Europska Unija Administracija Mostar) preko Njemačke Agencije za Tehničku Pomoć, (GTZ) Eschborn, Germany

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP