Usluge stručnog nadzora izgradnje

Usluge stručnog nadzora izgradnje

4.10.2012.

GI je u poslovnoj udruzi s Copel d.o.o. i Trafficon d.o.o. s naručiteljem IKEA Hrvatska d.o.o. i Inter IKEA Centre Hrvatska d.o.o. potpisao ugovor o obavljanju stručnog nadzora izgradnje infrastrukturne građevine “Južna cesta” za potrebe glavne građevine IKEA robne kuće i Inter IKEA trgovačkog centra u okviru projekta “IKEA Zagreb Istok”.

„Južna cesta“ – građevina komunalne infrastrukture prometnog prstena, faza I – OS 5 od st 0+000,00 do st 0+328,65 i OS 1 od st 0+000,00 do  st 0+246,18 i faza II OS 1 od st 0+246,18 do st 0+840,74; s oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom, distribucijskom telekomunikacijskom kanalizacijom (DTK), te barijerom za zaštitu od buke sukladno UPU “IKEA Zagreb Istok”.

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP