Usluga stručnog nadzora

previous arrow
next arrow
Slider

Usluga stručnog nadzora

Projekt obnove državnih cesta D-6 (Topusko-Glina), D-28 (Bjelovar-Patkovac), D-102 (Njivice-Treskavac).

U sklopu aktivnosti na obnovi kolnika državnih cesta u Republici Hrvatskoj predviđa se izvršiti obnova ceste D-6 na dionici od Topuskog do Gline, D-28 na dionici Bjelovar-Patkovac, te cesta D-102 na dionici Njivice-Treskavac, ukupne dužine od 46,8 km.

Jednim dijelom trase postojećih cesta prolaze kroz naselja i imaju veliki broj priključaka i raskrižja. Zahvat obnove državnih cesta D-6, D-28 i D-102 obuhvaća poboljšanje postojećeg stanja u postojećem cestovnom koridoru unutar raspoloživih širina kolnika. Obnova državnih cesta uključuje uređenje sustava odvodnje cestovnim jarcima i rigolima, po potrebi popravak gornjeg stroja na postojećim objektima, izgradnju autobusnih ugibališta s peronima, zamjenu zaštitnih ograda i rubnjaka, te postavljanje nove horizontalne i vertikalne signalizacije.

INFRASTRUKTURA

Usluga stručnog nadzora nad obnovom državnih cesta

  • USLUGE Stručni nadzor
  • VELIČINA PROJEKTA 46,8 km
  • VRIJEDNOST PROJEKTA 19,6 mil.€
  • TRAJANJE PROJEKTA 2008 – 2009
  • NARUČITELJ Hrvatske Ceste d.o.o.

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP