Tehničko savjetovanje u sanaciji odlagališta otpada

previous arrow
next arrow
Slider

Tehničko savjetovanje u sanaciji odlagališta otpada

Gin je osigurao stručni nadzor i tehničko savjetovanje za sanaciju odlagališta otpada Jakuševec. Jakuševec je odlagalište kućnog i ostalog neopasnog otpada grada Zagreba, te je jedno od najviših i najvećih odlagališta otpada u ovom dijelu Europe.

Specifična lokacija odlagališta koje je 400 m udaljeno od najbližeg naselja i 6 km od centra Zagreba daje ovom projektu poseban inženjerski izazov pri umanjenju ekoloških učinaka odlagališta na okolicu. Prije sanacije i izgradnje je otpad grada Zagreba neplanski odlagan u široj okolici odlagališta na površinu od 80 hektara.

Odlagalište Jakuševec zauzima prostor od 54 ha. Dužina odlagališta je 1.365m, a maksimalna širina je 390m. Konačna visina odlagališta doseći će visinu od 47m mjereno od okolnog terena.

Faza I je obuhvaćala pripremu podloge i izgradnju 5,5 ha temeljnog brtvenog sustava i sustava odvodnje procjednih voda (Ploha 1). Postojeći neplanski odloženi otpad (približno. 6,85 mil. m3) je u fazi II postepeno prebacivan na izvedenu podlogu plohe 1. Izveden je temeljni brtveni sustav ploha 2 do 5 te su plohe 1 do 3 prekrivene gornjim brtvenim sustavom. Infrastruktura i prateći objekti odlagališta su izvedeni u fazi 2. U fazi 3 se dovozio i ugrađivao novo-dovezeni neopasni otpad. U fazi 4 se izvode temeljni brtveni sustavi za plohe 5D i 6 i prekrivni sustav plohe 4. Od faze 2 pa na ovamo se novi otpad kontinuirano ugrađivao u tijelo odlagališta u količini od 350.000 t godišnje.

Popratna odlagališna postrojenja su: ulaz s kolnim vagama, termoenergetsko postrojenje s 2 plinska motora i 2-je plinske baklje, postrojenje za obradu procjedne vode, odlaglište metalnog otpada, bio kompostana i postrojenje za obradu građevinskog otpada.

Projekt je obuhvatio sljedeće:

  • Izvedba brtvenih slojeva uključivo sustav odvodnje procjednih voda
  • Prihvat, ugradnja i zbijanje novog otpada
  • Izvedba gornjih brtvenih slojeva
  • Izvedba sutava odvodnje oborinskih voda s tijela odlaglišta
  • Izvedba sustava otplinjavanja
  • Uređenje završne prekrivke
  • Održavanje postojećih i novo izvedenih postrojenja
  • Upravljanje i održavanje postrojenja za održavanje procjednih voda
  • Upravljanje i održavanje malim termoenergetskim postrojenjem i plinskim sustavom.

INFRASTRUKTURA

Stručni nadzor, tehničko savjetovanje u sanaciji za odlagalište otpada Jakuševec

USLUGE

Stručni nadzor, tehničko savjetovanje

VELIČINA PROJEKTA

14,62 mil.m3 kapacitet odlagališta

VRIJEDNOST PROJEKTA

I faza 14,8 mil.€ / II faza 60 mil.€

TRAJANJE PROJEKTA

1995 – 2012

NARUČITELJ

Zagrebački holding – ZGOS

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP