Rekonstrukcija i dogradnja Doma hrvatskih veterana

Rekonstrukcija i dogradnja Doma hrvatskih veterana

Dom hrvatskih veterana osmišljen je kao smještajno – rehabilitacijska ustanova u kojoj će hrvatski branitelji, povratnici iz mirovnih misija, stradali pirotehničari, civilne žrtve rata, kao i ostale osobe za koje se utvrdi potreba korištenja usluga centra, boraviti trajno ili privremeno.

Korisnicima Doma hrvatskih veterana bit će omogućena potpuna društvena uključenost kao i grupna savjetovanja, radionice i tečajeve, radilišta za okupacijske aktivnosti, psihosocijalnu pomoć, fizikalnu rehabilitaciju, edukacijske i radne terapije, kineziterapije te sport i rekreaciju u zatvorenom i otvorenom prostoru.

Za planirane funkcije prostor treba biti organiziran tako da sadrži smještajni, rehabilitacijski, sportski, terapeutski i restoranski dio.

Osnovna koncepcija Doma hrvatskih veterana je bila proširiti smještajne i terapijske kapacitete kako bi se ostvarili svi potrebni sadržaji, ali i omogućio boravak korisnika u povezanim interijerima i eksterijeru zgrade. Uvijek prisutno zelenilo polu-atrijskog vrta i zelene krovne terase aneksa podiže kvalitetu boravka u Domu te njegovog terapeutskog učinka.

Prilikom uređenja okoliša, kao i interijera zgrade uveli su se novi elementi, kvalitetniji materijali i obrada kojima se Dom uklapa u parkovnu ‘wellness’ temu postojećih termi u centru Lipika, gdje se i nalazi. Prilikom adaptacije je poboljšana i energetska učinkovitost ovojnice postojeće zgrade te je postignuta visoka energetska kategorija cijelog kompleksa.

KOMERCIJALNE I POSLOVNE ZGRADE

Rekonstrukcija i dogradnja Doma hrvatskih veterana u Lipiku

 • USLUGE

  Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta

 • VELIČINA PROJEKTA

  2743,94 m²

 • TRAJANJE PROJEKTA

  2014 – 2017

 • NARUČITELJ

  Javna ustanova Dom hrvatskih veterana, Park Stara Trešnjevka 4, Zagreb

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP