LNG TERMINAL

Plutajući terminal za ukapljeni prirodni plin (UPP) na otoku Krku je projekt od strateškog značaja za EU i Republiku Hrvatsku zbog povećanja sigurnosti opskrbe plinom. Tehnički kapacitet terminala je 2,6 milijarde kubičnih metara godišnje.

Investinženjering d.o.o. je na projektu pružio uslugu stručnog nadzora projektiranja i izvođenja radova izgradnje pristana s pomoćnim postrojenjima i priključnim visokotlačnim plinovodom za prihvatni LNG terminal, sve prema uvjetima iz FIDIC
white ugovora.

Kopneni dio Terminala sastoji se od pristana, oslanjačkih utvrdica za pristajanje FSRU broda, priveznih utvrdica za privez FSRU broda i broda za prijevoz UPP-a, brzo-otpuštajućih kuka, pristupnog mosta, visokotlačnih pretakačkih ruku s priključnim plinovodom, odašiljačko-čistačke stanice plinovoda, protupožarnog sustava, upravljačke zgrade i pratećih postrojenja.

Glava pristana je centralni dio pristana u izvedbi platforme na betonskim pilotima. Putem priključnog plinovoda promjera 1000 mm i radnog tlaka 100 bara, duljine 4,2 km plin se transportira do plinskog čvora Omišalj i dalje u plinski sustav RH.

Trajanje projekta 2019 – 2020
Vrijednost projekta – terminal je uključen na listu EU projekata od zajedničkih
interesa (PCI), te su mu dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 101 mil EUR;
ugovorena vrijednost građevinskih radova 58,5 mil EUR
Tehnički kapacitet terminala 2.6 milijardi m 3 godišnje, 300.000 m3/h, 4,2 km plinovoda
DN1000 MM/100 bara
Naziv naručitelja LNG Hrvatska d.o.o.

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP