Projekti
Kategorija projekta:
Slika: Sportsko rekreacijski centar Vrbani
Sportsko rekreacijski centar Vrbani
Slika: Trg pravde u Zagrebu
Trg pravde u Zagrebu
Slika: Stambeno-poslovna zgrada Tuškanova-Banjavčićeva u Zagrebu
Stambeno-poslovna zgrada Tuškanova-Banjavčićeva u Zagrebu
Slika: Robna kuća Varteks u Rijeci
Robna kuća Varteks u Rijeci
Slika: Zagrebačka arena
Zagrebačka arena
Slika: Stambeno naselje Borovje
Stambeno naselje Borovje
Slika: Gradska zona mješovite namjene - Draga
Gradska zona mješovite namjene - Draga
Slika: Toranj Dublin
Toranj Dublin
Slika: Europski ekstremno veliki teleskop
Europski ekstremno veliki teleskop
Slika: Pet obiteljskih kuća
Pet obiteljskih kuća
Slika: HAVK poslovni projekt
HAVK poslovni projekt
Slika: Kuća na brdu
Kuća na brdu
Slika: Korenat point
Korenat point
Slika: Urbanistički plan sveučilišnog kompleksa u Kopenhagenu
Urbanistički plan sveučilišnog kompleksa u Kopenhagenu
Slika: Dom za starije i nemoćne Marija Bistrica
Dom za starije i nemoćne Marija Bistrica