Usluge kompletnog nadzora nad radovima obnove državne ceste

Usluge kompletnog nadzora nad radovima obnove državne ceste

24.9.2013.

Investinženjering d.o.o. će obavljati usluge stručnog nadzora i FIDIC inženjera za Hrvatske ceste d.o.o. na projektu obnove državne ceste D25, dionica Bunić – Ljubovo u ukupnoj duljini od 6,57 km.

Navedena dionica predstavlja spoj Korenice i zapadnog dijela BiH sa Gospićem odnosno Karlobagom. Prijelaz preko Ljubova se nalazi na 950 m.n.m. te predstavlja najvišu točku državnih cesta u Republici Hrvatskoj.

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP