Usluga vođenja projekta nad izgradnjom turističko-informativnog centra

GI pruža uslugu Voditelja projekta tijekom izgradnje turističko-informativnog centra unutar palače Cedulin

Projekt obuhvaća prenamjenu, preuređenje i opremanje kompleksa stare bolnice i palače Cedulin u Turističko-informativni centar. Kompleks je smješten u povijesnoj jezgri grada Zadra na istočnoj strani poluotoka. Površina kompleksa iznosi 1.300 m2 s dvorištem, a površina unutrašnjeg prostora iznosi 550 m2. Kompleks je evidentiran kao nepokretno kulturno dobro upisan u Registar Ministarstva kulture.

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  GI GRUPA
  Investinženjering d.o.o.
  GI grupa d.o.o.
  Studio A d.o.o.
  Tower 151 Architects-Zagreb d.o.o.

  ISO 9001:2015
  
TOP