Urbanističko planiranje za Korenat point

previous arrow
next arrow
Slider
Projekt u fazi planiranja koji predviđa gradnju turističkog naselja, hotela, komercijalnih sadržaja, vila i marine s 300 vezova na brownfield parceli veličine 20ha.

“Na dijelu prostora bivše tvornice Dalmacija u Dugom Ratu planira se izgradnja turističke zone s lukom nautičkog turizma – marinom. Na jugozapadnom dijelu prostora (bivše) tvornice planira se ugostiteljsko-turistička zona, ukupne površine oko 60 000 m2. Namijenjena je za gradnju ugostiteljsko-turističkih građevina s pratećim sadržajima (hotel, aparthotel, pansion, motel, apartmani, turističko naselje). Postojeća industrijska luka namjenjuje se za luku otvorenu za javni promet županijskog značaja. Južni dio zone namijenjen je gradnji sportskih i rekreacijskih sadržaja. Unutar zone je potrebno osigurati odgovarajući broj parkirališnih mjesta potrebnih za sve planirane sadržaje. U sklopu uređenja okoliša određuje se mogućnost gradnje otvorenih bazena. Na južnom dijelu prostora (bivše) tvornice planirana je zona luke posebne namijene (marina), ukupne površine od oko 38 000 m2 kopnenog dijela. Uz sadržaje marine prema posebnim propisima obvezna je gradnja pratećih sadržaja (suhi vez, servisne radionice i sl.). Planirani turistički kompleks ukupno obuhvaća površinu od 200 000 m2. ”

URBANIZAM

Korenat point

 • USLUGE

  Urbanističko planiranje

 • VELIČINA PROJEKTA

  200.000 m2

 • VRIJEDNOST PROJEKTA

  n/a

 • TRAJANJE PROJEKTA

  2006

 • NARUČITELJ

  Landmark property management

     

  Grge Tuškana 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP