TOWER 151 ARCHITECTS-ZAGREB

TOWER 151 ARCHITECTS-ZAGREB d.o.o.za projektiranje, nadzor i građenje

Tuškanova 41
10000 Zagreb
Croatia

Telefon: + 385 1 455 11 44
Telefax: + 385 1 455 10 12
E-mail: gin@gin.hr

TOWER 151 ARCHITECTS-ZAGREB 

MBS: 080289692 / OIB: 25391826822
Sjedište tvrtke: Zagreb (Grad Zagreb), Tuškanova 41
Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu
Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Članovi Uprave društva: Andrew John Metcalfe Yeoman, INVESTINŽENJERING d.o.o.
Direktori/ Osobe ovlaštene za zastupanje društva: Andrew Yeoman, Slobodan Jeričević
Račun: Reiffeisenbank Austria d.d. Zagreb / IBAN: HR3624840081100403203

     

  Grge Tuškana 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP