Stručni nadzor nad izgradnjom građevina modernizacije

Stručni nadzor nad izgradnjom građevina modernizacije

Projekt Modernizacije Zoološkog vrta grada Zagreba – prva faza, u dijelu radova visokogradnje (Rekonstrukcija edukacijskog centra, Rekonstrukcija centrale kotlovnice, Rekonstrukcija restorana, Volijera afričkih ptica, Istočni (pomoćni) ulaz, Suvenirnica sa wc-ima vanjske i unutarnje nastambe kornjača, ptica i lemura sa pomoćnim prostorijama, Glavni ulaz i nastamba pelikana, Info kućica) unutar Zoološkog vrta grada Zagreba na lokaciji Maksimirski perivoj bb Zagreb.

EDUKACIJSKI CENTAR

“Rekonstrukcija i  prenamjena spremišta u edukacijski centar-II faza” unutar kompleksa Zoološkog vrta Grada Zagreba, u Zagrebu, na  k.č.br. 4932, k.o. Maksimir. Predmetnim radovima bivše spremište se rekonstruiralo i prenamijenilo u novi edukacijski centar kojemu je poslovna, javno-društvena (edukacija i izložba  ZOO vrta) i servisna funkcija. Rekonstruirani edukacijski centar je građevina sa prizemljem ( za javno-društvene sadržaje) i potkrovljem ( poslovni prostor i servis zaposlenika), arhitektonsko oblikovana sa izborom završnih materijala i obloga  tako da se uklapa u postojeći kontekst. Edukacijska dvorana namijenjena je posjetiteljima zoološkog vrta u svrhu edukacije iz područja prirodnih znanosti biologije s naglaskom na podskupine kao što je zoologija, živi svijet, ekologija, evolucija, morska biologija, botanika i sl. Predmetna građevina povezana je sa izloženim prostorom ZOO vrta multifunkcionalnim trgom koji se fleksibilno koristi, ovisno o temi događanja.

REKONSTRUKCIJA CENTRALNE KOTLOVNICE

“Rekonstrukcija građevine centralne kotlovnice” unutar kompleksa Zoološkog vrta Grada Zagreba, u Zagrebu, na  k.č.br. 4932, k.o. Maksimir. Na bivšoj kotlovnici rekonstruirala se nosiva konstrukcije, te ugradila nova oprema i instalacije kotlovnice na pelete kako bi se poboljšala funkcija i tehnika grijanja dijela građevina Zoološkog vrta. Predmetna građevina nalazi se u gospodarsko-poslovnom dijelu Zoološkog vrta. Radovima na rekonstrukciji nosive konstrukcije ojačani su nosivi elementi istih, te izrađena nova čelična konstrukcija za prihvat peleta i skladištenje u novi spremnik. Zamijenjeno je bivši sustav grijanja na lož ulje i električnu energiju, ekološki prihvatljivim sustavom tj. sustavom kotla na pelete, te izvedena nova instalacijska vanjska mreža razvoda ogrjevnog medija do   potrošača.

REKONSTRUKCIJA ZGRADE RESTORANA

“Rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) zgrade restorana , 3.skupine,  unutar kompleksa Zoološkog vrta Grada Zagreba, u Zagrebu, na  k.č.br. 4932, k.o. Maksimir. Rekonstrukcijom (dogradnja i nadgradnja) postojećeg restorana omogućilo sepovećanje kapaciteta restorana za posjetitelje i zaposlenike što omogućuje dodatnu turističku ponudu kao i podizanje kvalitete usluga Ustanove Zoološkog vrta. Uz to, izveden je smještaj većeg broja sanitarija za posjetitelje te je osigurana dostupnost osobama s posebnim potrebama te posjetiteljima s djecom (smještaj kolica, dječji WC, obiteljski WC).Restoran je smješten na sjevero-istočnom dijelu Zoološkog vrta, te povezan sa šetnicama zoološkog vrta trgom i terasom restorana. U podrumu su zadovoljene opće potrebe parka za sanitarne prostore, a tu je  smješten i gospodarski dio zgrade. U prizemlju se nalazi restoran s kuhinjskim prostorom i blagovaonicom, koja se širi i na prostor kata.

VOLIJERA AFRIČKIH PTICA

“Volijera afričkih ptica” unutar kompleksa Zoološkog vrta Grada Zagreba, u Zagrebu, na  k.č.br. 4933, k.o. Maksimir.Izgradnjom zimske nastambe i vanjske volijere, te galerije za posjetitelje omogućeno je posjetiteljima doživljaj ptica u letu bez vidljivih barijera. Trodimenzionalni prostor je zanimljiv za publiku i omogućuje ponašanje ptica koje određene vrste ne mogu iskazivati u otvorenom prostoru. Također, ptice u volijeri izgledaju aktrativnije i u mirovanju budući da imaju potpuno perje. Bolja iskoristivost prostora omogućuje držanje više vrsta i jedinki na manje mjesta.Posjetiteljima se omogućava bolji doživljaj ptica u prostoru koji simulira njihovo prirodno okruženje u vanjskom dijelu – volijeri, koja je ograđena laganom mrežom na laganoj čeličnoj konstrukciji.

ISTOČNI ( POMOĆNI) ULAZ

“Izgradnja novog pomoćnog ulaza, 3.skupine” unutar kompleksa Zoološkog vrta Grada Zagreba, u Zagrebu, na  k.č.br. 4932, k.o. Maksimir.Istočni (pomoćni) ulaz nalazi se na jugu Zoološkog vrta uz Maksimirska cestu i ulicu Fakultetsko dobro. Namijenjena je za prodaju karata te kontrolu ulaza i izlaza posjetitelja zoološkog vrta grada Zagreba. Arhitektonsko oblikovana sa izborom   završnih materijala i obloga tako da se uklapa u postojeći kontekst.

ULAZNI PROSTOR I NASTAMBA PELIKANA

“Ulazni prostor i nastamba pelikana” unutar kompleksa Zoološkog vrta Grada Zagreba, u Zagrebu, na  k.č.br. 4928, k.o. Maksimir.ULAZNI PROSTOR ZOOLOŠKOG VRTA ZAGREB je izveden na sjevernom dijelu  zoološkog vrta odmah nakon ulaznog mosta koji dovodi ljude u Zoološki vrt grada  Zagreba iz Maksimirskog parka.  Na prostoru ulaza nalazi se ulazna građevina sa unutarnjim prostorom prodaje karata te vanjska nadstrešnica iznad ulaznih i izlaznih automata i servisnih vrata. Arhitektonsko oblikovana sa izborom završnih materijala i obloga tako da se uklapa u postojeći kontekst.

NASTAMBA PELIKANA izgrađena je u neposrednoj blizini nastambe vidri. Građevina je zimska nastamba pelikana djelomično ukopana te ima zaobljeni zeleni         (travnati) krov radi boljeg uklapanja u zeleni okoliš i hortikulturu na čestici.

SUVENIRNICA, NASTAMBA KORNJAČA, LEMURA I PTICA MADAGASKARA

“Suvenirnica s wc-ima, unutarnje i vanjske nastambe  za kornjače, lemure i ptice s pratećim prostorijama”, 3.skupine unutar kompleksa Zoološkog vrta Grada Zagreba, u Zagrebu, na  k.č.br. 4929, k.o. Maksimir. Namjena i veličine građevine suvenirnice s wc ima, unutrašnjih i vanjskih nastambi za lemure, kornjače i ptice s pratećim prostorima služi za prezentaciju i prodaju proizvoda koji su tematski vezani uz sadržaje Zoološkog vrta u prostoriji suvenirnice, te unutarnjih i vanjskih nastambi kornjača, lemura i ptica Madagaskara. Unutarnje uređenje nastambi i vanjskih volijera vjerno simuliraju prirodno okruženje životinja, te posjetiteljima daje cjeloviti uvid u ponašanje životinja. Dodatnu mogućnost uvida u ponašanje životinja omogućava vanjska galerija za posjetitelje, koja se svojom konstrukcijom i završnim oblogama uklapa u krajobrazno uređenje vanjskih nastambi. Izveden je smještaj većeg broja sanitarija za posjetitelje te je osigurana dostupnost osobama s posebnim potrebama.

INFO KUĆICA

“Rekonstrukcija  info kućice” unutar kompleksa Zoološkog vrta Grada Zagreba, u Zagrebu, na  k.č.br.3037 , k.o. Maksimir. Rekonstrukcijom bivšeg objekta blagajne, zamijenjeni su dotrajali dijelovi i ojačana nosiva konstrukcija, te uklonjeni unutarnji zidovi. Završnim suvremenim unutarnjim oblogama koje se uklapaju u postojeći kontekst vizualnog identiteta Zoološkog vrta grada Zagreb, osiguran novi prostor, te time omogućena je nova funkcija za izložbeni prostor i prezentacije suvremenim vizualnim tehnologijama za posjetitelje ZOO-a.

KOMERCIJALNE I POSLOVNE ZGRADE

Stručni nadzor nad izgradnjom građevina modernizacije Zoološkog vrta Grada Zagreba

 • USLUGE

  Stručni nadzor građenja i koordinator II zaštite na radu

 • VELIČINA PROJEKTA

  5.300 m2

 • VRIJEDNOST PROJEKTA

  37.853.343,04 kn

 • TRAJANJE PROJEKTA

  2015 – 2016

 • NARUČITELJ

  Ustanova Zoološkog vrta grada Zagreba, Zagreb, Maksimirski perivoj bb.

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP