Projektni menadžment trgovačkog centra

Projektni menadžment trgovačkog centra

Projekt trgovačkog centra od 30.000m2 ispod Glavnog željezničkog kolodvora u centru Zagreba na kojem je GI pružala usluge upravljanja projektom. Trgovački centar Importanne je u vrijeme gradnje bio najveći trgovački centar u Zagrebu.

“Radovi su na iskopu građevinske jame izvođeni pošto je izvedena armirano-betonska dijafragma po čitavom opsegu objekta, s paralelnim izvođenjem sidara dijafragme. Razina podzemne vode u okolišu iskopa bila je 4 metra ispod kote ulice a iskop se vršio do 13 metara ispod nivoa ulice. Konstrukcija je armirano-betonska: stupovi i ploče bez podvlaka. Na sjeveru je po čitavoj dubini objekta izveden kanal za ventilaciju i smještaj instalacija. Vertikalne komunikacije su osigurane liftovima, pokretnim stepeništima i rezervnim stubištima.

Posebnu novinu u izgradnji, a na prijedlog Project managera, predstavljala je postava vertikalnih drenažnih materijala koji su osigurali primjerenu eliminaciju horizontalnih pritisaka procjednog vodnog stupca ispred dijafragme (uz stalno crpljenje procjedne vode iz sabirnih bunara), što je omogućilo izostavljanje kompliciranog i skupog vertikalnog sloja hidroizolacije. Privođenje lokala konačnoj namjeni izvedeno je na način i u formi koja je naglasila individualitet svakog lokala uvažavajući oblikovanje cjeline. Izgradnja objekta dovršena je „vraćanjem parka”, odnosno uređenjem partera prema hortikulturnom projektu, u predviđenom roku i u okviru planiranih troškova.”

KOMERCIJALNE I POSLOVNE ZGRADE

Projektni menadžment trgovačkog centra Importanne

 • USLUGE

  Projektni menadžment

 • VELIČINA PROJEKTA

  30.000 m2

 • VRIJEDNOST PROJEKTA

  36 mil. €

 • TRAJANJE PROJEKTA

  1993 – 1995

 • NARUČITELJ

  Importanne Toronto, Canada

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP