Organizacija i vodeći ljudi

 

Vlasništvo
Gi je grupa privatnih tvrtki koja sinkronizirano nudi širok spektar profesionalnih usluga u graditeljstvu. Sastoji se od tvrtki:

Organizacijska struktura
Organizacijska struktura GI je projektno orijentirana, fleksibilna, dinamična, s plitkom hijerarhijom, što nam omogućuje da prema specifičnim zahtjevima klijenata nudimo i efikasno obavljamo inženjerske i druge konzultantske usluge.

Vodstvo
Naši vodeći ljudi kreiraju i provode poslovnu strategiju, prioritete i politike GI.

Mirko Orešković- predsjednik GI Grupe, Prokurist Investinženjering d.o.o.

Mirko Orešković suosnivač je Investinženjeringa i priznati stručnjak u području vođenja projekata u graditeljstvu. Njegovo bogato iskustvo u koncipiranju i provedbi graditeljskih projekata ugrađeno je u temelje GI. Prvi je u Hrvatskoj počeo primjenjivati ideju nezavisnog monitoringa graditeljskih projekata te u standardnu graditeljsku praksu uveo Knjigu graditeljskog projekta. Magistrirao je na području organizacije gradnje, a doktorirao na području upravljanja graditeljskim projektima. Objavio je, u stručnoj javnosti izuzetno dobro prihvaćenu knjigu Graditeljski projekt i njegova knjiga, publicirao je preko 70 znanstvenih i stručnih radova, sudjelovao u preko 70 stručnih simpozija, konferencija i konzultacija.
Počasni je član Hrvatske komore inženjera građevinarstva (HKIG); u prethodnom razdoblju bio je predsjednik Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, član Upravnog odbora HKIG, predsjednik Povjerenstva za međunarodnu suradnju HKIG, predsjednik Povjerenstva za pitanja struke HKIG, te član Vijeća HKIG za suradnju s visokoškolskim ustanovama. Godinama je hrvatski predstavnik pri European Council of Civil Engineers (ECCE), potpredsjednik pa predsjednik European Council of Engineers Chambers (ECEC). Član je Hrvatske udruge konzultanata i Hrvatske udruge voditelja projekata. Koordinator je Inženjerske Inicijative za Regionalnu Suradnju (IIRS). 2011. godine od Hrvatske komore inženjera građevinarstva (HKIG) dobio je nagradu „Kolos“ za životno djelo.

Slobodan Jeričević- zamjenik predsjednika GI Grupe, direktor Investinženjering d.o.o.

Slobodan Jeričević suosnivač je Investinženjeringa s bogatim iskustvom koje je stekao radeći kao nadzorni inženjer, konzultant i voditelj projekata na zahtjevnim i kompleksnim projektima u privatnom i javnom sektoru. Međunarodno iskustvo stjecao je radeći u Engleskoj , Rusiji i i Bosni i Hercegovini kao voditelj projekata. Od 1999. godine permanentno radi kao voditelj projekta i/ili voditelj nabave na projektima infrastrukture, zaštite okoliša i velikim privatnim projektima, koji se financiraju sredstvima međunarodnih financijskih institucija ili EU fondovima na kojima se koriste aktualne verzije FIDIC ugovora. Član je Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

Olja Orešković Andrianou- Član Uprave Investinženjering d.o.o.

Olja Orešković Andrianou, diplomirani je ekonomista i magistar poslovnog upravljanja. Svoju karijeru je započela u bankarstvu na poslovima tržišta kapitala u Zagrebačkoj banci, a nakon završenog MBA studija na London Business School karijeru je nastavila u Belgiji u EMEA sjedištvu farmaceutske tvrtke iz grupe Johnson & Johnson kao regionalni financijski kontrolor. Prije nego što se pridružila Investinženjeringu, osnovala je i u provim godinama radila na razvoju britanske tvrtke za dizajn i proizvodnju namještaja Adonis Pauli Home Jewels. U Investinženjeringu je zadužena za financije i razvoj novih poslovnih područja.

Ivana Jeričević Starčević- Član Uprave Investinženjering d.o.o.

Ivana Jeričević Starčević ima titulu Executive MBA sa IEDC Bled School of Management, te je ovlaštena nadzorna inženjerka građevinarstva. Tijekom karijere stječe iskustvo vođenja projekata i nadzora velikih projekata, internacionalno (USA - izgradnja rezidencijalnih naselja u državi Texas) i lokalno (Hrvatska - više poslovno stambenih projekata preko 200.000 m2). Od 2012. godine članica je Uprave tvrtke te je zadužena za upravljanje investicijama tvrtke, razvojem kadrova i organizacijom administrativnog poslovanja.
Aktivna je članica je MBA Croatia, IEDC Alumni Cluba i Hrvatske komore inženjera graditeljstva, te je ovlaštena voditeljica projekata-IPMA, Level C.

Sladoljub Pezerović - Direktor Investinženjering d.o.o.

Sladoljub Pezerović, dipl.ing.građ., ovlašteni je inženjer građevinarstva s bogatim iskustvom na značajnim projektima izgradnje inženjerskih i infrastrukturnih građevina, te na vodećim pozicijama u tvrtkama međunarodnog karaktera. Kao direktor, posvećuje posebnu pažnju poboljšanju radnih uvjeta , razvoju ljudskih potencijala , stvaranju pozitivne radne atmosfere , te što boljem pozicioniranju Društva na tržištu

Edvin Bralić- Izvršni direktor Investinženjering d.o.o.

Edvin Bralić, ovlašteni inženjer građevinarstva, bogatog je iskustva u projektiranju i nadzoru. U projektiranju je izrađivao građevinske dijelove projekata visokogradnje i niskogradnje. U području nadzora ima zavidno raznovrsno iskustvo na projektima niskogradnje: čeličnih i AB mostova, podvožnjaka, raznih prometnica: lokalnih i državnih cesta, autocesta, najvećih gradskih prometnica grada Zagreba, željezničkog stajališta te objekata visokogradnje: veterinarskih i fitosanitarnih inspekcijskih postaja, skladišta i skladišno-distributivnog centra. Dokazao se kao voditelj projekta na infrastrukturnim građevinama izgradnje naselja Sopnica - Jelkovec. Certificirani je voditelj projekta - IPMA Level C. Stručno informatičko znanje uspješno primjenjuje u cilju unaprjeđena djelovanja tvrtke i u provedbi graditeljskih projekata. Ima višegodišnje iskustvo u radu prema FIDIC ugovorima te iskustvo ključnog stručnjaka u projektima financiranih od EU-a.

Dejan Dragić- Izvršni direktor Investinženjering d.o.o.

Dejan Dragić je ovlašteni nadzori inženjer građevinarstva sa višegodišnjim iskustvom na upravljanju FIDIC Ugovorima i nadzoru izvođenja različitih velikih projekata uključujući projekte financirane od strane EU i EBRD-a. Posjeduje iskustvo u realizaciji velikih infrastrukturnih projekata, poput projekta vodoopskrbe i odvodnje za Zagrebački Holding te projekta vodoopskrbe i odvodnje grada Karlovca koji su realizirani sukladno FIDIC uvjetima ugovora. Isto tako posjeduje specifično iskustvo izrade natječajne dokumentacije te provedbe cjelokupnog postupaka nabave sukladno pravilima i procedurama EBRD-a. Kroz specijalistički poslijediplomski studij stekao je zvanje sveučilišnog specijalista iz područja organizacije građenja i menadžmenta u graditeljstvu.
Član je Hrvatske komore inženjera građevinarstva(HKIG) , član je Skupštine HKIG-a te je član Hrvatske udruge za 

Andrew Yeoman- direktor Tower 151 Architects - Zagreb d.o.o.

Andrew Yeoman obavlja aktivnosti strateškog planiranja i analize razvoja graditeljskih projekata. S preko 25 godina iskustva u GI grupu donosi širok spektar iskustva kao projektant i voditelj projekata.
Odgovoran je za upravljanje nekim od najvećih projekata u Hrvatskoj i Europi, u prvom redu programa Orestaden u Kopenhagenu (pobjeda na međunarodnom natječaju), projekta izgradnje sjedišta Adidasa u Njemačkoj te projekt aELT – najvećeg europskog teleskopa.
Njegove najveće snage su u upravljanju projektiranjem (ideja i začetak), projektiranju glavnih i izvedbenih projekata, urbanom planiranju, strateškom i logističkom promišljanju, planiranju projekata (uključujući planiranje nabave, proces natječaja, evaluacije ponuda, izvještavanje), planiranju troškova i pripremi ugovora prema FIDIC-u.

Nenad Kondža- direktor Studio A d.o.o.

Nenad Kondža projektant je s bogatim iskustvom u arhitektonskom projektiranju. Bavio se i urbanim planiranjem i konzervatorskim radovima.
Na 23. Zagrebačkom Salonu pohvaljen je zbog podizanja svijesti u javnosti o arhitektonskom nasljeđu svojim kreativnim pristupom obnovi gradskog kulturnog nasljeđa; dobitnik je nagrade Bernardo Bernardi 2001.g. za postignuća u području dizajna interijera, u prvom redu za obnovu prizemlja i dijela podruma središnjice Hrvatske Pošte u Zagrebu. Nominiran je za nagradu Bernardo Bernardi za obnovu i nadogradnju zgrade Plinacro u Zagrebu, kao i za nagrade Mies van der Rohe i Piranezi za obnovu i nadogradnju zgrade Državnog arhiva u Sisku.
Ovlašteni je arhitekt i član Hrvatske komore arhitekata. Bio je i član Izvršnog odbora Društva arhitekata, predsjedništva Udruge hrvatskih arhitekata i Izvršnog odbora Hrvatske komore arhitekata kao predsjednik Odbora za cjenik usluga. Također je djelovao i kao potpredsjednik Udruge hrvatskih arhitekata i predsjednik Stručnog savjeta Udruge hrvatskih arhitekata.

Bogomir Hrnčić- direktor Studio A d.o.o.

Bogomir Hrnčić uspješan je autor i projektant s dugogodišnjim iskustvom u pripremi i realizaciji graditeljskih projekata. U projektiranju rezidencijalnih i komercijalnih zgrada, turističkih i nautičkih centara i marina, kao i industrijskih postrojenja primjenjuje raznovrsna aktualna tehnička znanja i recentne informacije. Kao projektant i voditelj projekta radio je na obnovi središnjice Hrvatske Pošte u Zagrebu, Ugostiteljskom školskom centru Utrine u Zagrebu, autor je obnove zgrada pošte u Šibeniku, Zadru, Kninu i Biogradu Na Moru, Osijeku, Zaboku, projektant i voditelj projekta ACI nautičkih centara Vodice i Pomer, poslovnih zgrada PBZ-a u Radničkoj cesti 42-48 i 52 u Zagrebu, brojnih poslovnica PBZ-a i Splitske banke, robne kuće Varteks u Rijeci, autor i projektant poslovne zgrade Geokon u Samoboru, projektant niza Spomen-obilježja mjesta masovne grobnice žrtava iz Domovinskog rata, poput „Ovčara“ , „Bogdanovci“ „Lovas“…, projektant građevinskog djela i okoliša spomenika palim hrvatskim braniteljima u Mostaru. Autor i glavni projektant Rekonstrukcije i dogradnje Doma hrvatskih veterana u Lipiku, autor sa kolegama Doma hrvatskih veterana u Šibeniku i Petrinji, autor i glavni projektant rekonstrukcije objekata (upravna zgrada, restoran, servisna radionica ) u Memorijalnom centru Domovinskog rata u Vukovaru kao i autor Hostela u Memorijalnom centru Domovinskog rata u Vukovaru. Investitori ga prepoznaju u svojstvu voditelja projekata koji lakoćom rješava organizacijske i stručne probleme realizacije graditeljskih projekata. Član je Hrvatske komore arhitekata i Društva arhitekata Zagreba te je dobitnik nekoliko nagrada kao autor i ko-autor arhitektonskih rješenja komercijalnih i rezidencijalnih zgrada, škola, turističkih zona i hotela

  Grge Tuškana 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP