Obnovljena dionica državne ceste

Obnovljena dionica državne ceste

27.8.2014.

Na projektu obnove državne ceste D25, dionica Bunić – Ljubovo Investinženjering d.o.o. pružao je uslugu stručnog nadzora i FIDIC inženjera za Hrvatske ceste d.o.o.

Dionica Bunić-Ljubovo državne ceste D25 ukupne je duljine 6,57km i predstavlja spoj Korenice i zapadnog dijela BiH sa Gospićem odnosno Karlobagom.

Prijelaz preko Ljubova se nalazi na 950 m.n.m. te predstavlja najvišu točku državnih cesta u Republici Hrvatskoj.

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP