Nadzor nad rekonstrukcijom čvora

Nadzor nad rekonstrukcijom čvora

GI je s HAC-om sklopila ugovor za nadzor nad rekonstrukcijom instalacija na čvoru “Ivanja Reka” na autocesti Zagreb – Lipovac.

Investinženjering d.o.o. je u poslovnoj udruzi s GEODETIKOM d.o.o. s naručiteljem Hrvatske autoceste d.o.o. potpisao ugovor za rekonstrukciju i dogradnju čvora „Ivanja Reka“– nadzor nad rekonstrukcijom instalacija, autocesta A3 Zagreb – Lipovac, poddionica Ivanja Reka – Rugvica.  Ukupna vrijednost građevinskih radova iznosi 13.500.000,00 Kn.

Ugovorena usluga uključuje: stručni, tehnički i financijski nadzor tijekom izvođenja radova, prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji te važećim propisima; stalni geodetski nadzor tijekom izvođenja radova u skladu s važećim propisima; kontrolna ispitivanja materijala i radova, te tehnološki nadzor (na gradilištu i u proizvodnim pogonima) u skladu s Općim tehničkim uvjetima (IGH 2001. godine), projektnom dokumentacijom, te važećim standardima i hrvatskim normama; pružanje savjetodavnih i konzultantskih usluga za ugovorene radove tijekom izvođenja.

Predviđeni rok završetka usluge je za: prelaganje i zaštitu plinovoda do kraja kolovoza 2012. godine, a za sve ostale radove do 31. listopada 2012. godine.

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP