Nadzor nad izvanrednom održavanju državne ceste

Nadzor nad izvanrednom održavanju državne ceste

1.2.2013.

Investinženjering d.o.o. je, u poslovnoj udruzi s Trafficon d.o.o., s naručiteljem Hrvatske ceste d.o.o. potpisao ugovor o kompletnom nadzoru na izvanrednom održavanju državne ceste D1 na dionici 014 dužine 6534,92 m: Gračac.

Ukupna vrijednost građevinskih radova iznosi 21.000.000,00 Kn. Ugovorena usluga uključuje: stručni (građevinski, elektrotehnički) nadzor, geodetski nadzor i izradu geodetske snimke izvedenog stanja, kontrolna ispitivanja materijala i radova te zaštitu na radu u fazi izvođenja radova (Koordinator II). Rok za završetak svih radova iznosi 250 kalendarskih dana, čime je određena dinamika pružanja predmetne usluge.

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP