Nadzor nad adaptacijom i dogradnjom zgrade

Nadzor nad adaptacijom i dogradnjom zgrade

21.7.2013.

Investinženjering d.o.o. je ugovorio usluge kompletnog stručnog nadzora te uslugu zaštite na radu u fazi izvođenja radova (Koordinator II) nad radovima na dogradnji i adaptaciji postojeće zgrade Porezne uprave, Ispostava Vinkovci u svrhu uspostave Disaster-Recovery/Back-up Centra Vinkovci.

Vlada Republike Hrvatske primila je zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj u svrhu financiranja modernizacije Porezne uprave.
Ukupna vrijednost građevinskih i obrtničkih radova iznosi 20,4 milijuna kn.  Rok za završetak svih radova iznosi 12 mjeseci.

     

  Grge Tuškana 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP