Korištenje FIDIC-a

Korištenje FIDIC-a – Seminar u Opatiji

Seminar se održao 02. i 03. ožujka 2012. u hotelu Ambasador, F. Perišića 5, Opatija. Prvog dana seminara – 02. ožujka 2012. Siniša Radaković, dipl.ing.građ. održao je predavanje o:

  • FIDIC “Crvenoj knjizi”
  • FIDIC “Žutoj knjizi”

Drugog dana seminara – 03. ožujka 2012. Siniša Radaković, dipl.ing.građ. održao je predavanje o:

  • Korištenje FIDIC-a u Hrvatskoj, primjeri iz prakse.

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP