Konzultantske usluge za nautičke luke

Konzultantske usluge za nautičke luke

4.1.2013.

Investinženjering d.o.o. je potpisao ugovor s Adriatic Croatia International Club d.d. (ACI d.d.) za izradu analize projektne dokumentacije za izgradnju luke nautičkog turizma “Marina Slano” i izradu analize opravdanosti izgradnje bazena za izvlačenje brodova u postojećoj luci nautičkog turizma “Marina Dubrovnik”.

Predmet ovog ugovora su: analiza cjelokupne projektne dokumentacije temeljem koje je dobivena koncesija i lokacijska dozvola za izgradnju luke nautičkog turizma “Marina Slano”, te analiza opravdanosti izgradnje bazena TRAVEL LIFTA u postojećoj ACI marini Dubrovnik.

ACI d.d. je lanac od 21 ACI marine, geografski rasprostranjene od Umaga do Dubrovnika, koje nautičarima nude siguran vez, te sve prateće usluge visoke kvalitete namijenjene posadama.

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP