Konzalting, projektiranje i nadzor nad izgradnjom

Konzalting, projektiranje i nadzor nad izgradnjom

Stambeno poslovna zgrada Banjavčićeva 5 nalazi se u urbanom okolišu u zoni koja se ubrzano transformira iz radne (pogoni i skladišta) u mješovitu stambeno- poslovnu zonu. Projektom je deriviran postojeći kontekst u suvremenu zgradu za urbano stanovanje.

Kontekst možemo nazvati gradskim blokom, dimenzije kojeg su znatno veće od susjednih istočnih blokova. Na sjeveru je blok u čijem je središtu Svetište Majke Božje Lurdske a na jugu nered polutransformirane industrijske zone. Sam prostor nema jasno razdiobu od javnog uličnog ka poluprivatnom ili privatnom dvorišnom. Veliki dio dvorišta bloka pripada Furnirovom prodajnom skladištu sa stolarskim pogonom a dio uličnog prostora prema Vrbanićevoj nije izgrađen.

Poslovno stambena zgrada u Banjavčićevoj zamišljena je tako da transformira dio neuređenih dijelova bloka. Južni rub parcele ostavlja se slobodnim za moguće pješačke spojnice bloka kako prema Svetištu Majke Božje Lurdske s njegovim ozelenjenim dvorištem tako i prema Furnirovom prodajnom skladištu kao potencijalnom kvalitetnom urbanom centru bloka. Zgrada je pravokutnog tlocrta i presjeka u obliku slova U s prizemljem na stupovima unutar kojeg su ostakljeni poslovni prostori i rampa za silazak u garažu.

Jedinstvena ulična zgrada je podijeljena u dva krila, južno i sjeverno, s parkom između njih otvorenim ka istoku i zapadu. Ispod zgrade projektirana je troetažna garaža s djelomično ukopanom -1 etažom. Komunikacijski sustav zgrade je galerijski. Galerije su projektirane ka unutarnjem dvorištu, parku stanara, te ga čine prostorom socijalizacije zgrade.

KOMERCIJALNE I POSLOVNE ZGRADE

Konzalting, projektiranje i nadzor nad izgradnjom stambeno-poslovne zgrade u Banjavčićevoj

 • USLUGE

  Projektiranje – natječajni projekt

 • VELIČINA PROJEKTA

  9.000 m2

 • VRIJEDNOST PROJEKTA

  8 mil.€

 • TRAJANJE PROJEKTA

  2007

 • NARUČITELJ

  Plane dva d.o.o. / Bilding d.o.o.

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP