Kandidati za nadzor radova

Kandidati za nadzor radova

Investinženjering d.o.o. ušao je na užu listu kandidata za projekt: „HR-Zagreb: IPA – Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologija (Biocentar) – Nadzor radova 2010/S 231-352239, Republika Hrvatska“ – (EuropeAid/130776/D/SER/HR). Konzorcij sa tvrtkama Ove Arup & Partneri iz Irske (kao vodeći partner) i Ove Arup & Partneri International Ltd. je na užoj listi kandidata među 5 tvrtki.

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP