Kandidati za nadzor centra za gospodarenje otpadom

Investinženjering d.o.o. u konzorciju sa tvrtkom FICHTNER Gbmh&KG iz Njemačke (glavni partner) i tvrtkom MHM-Inženjering d.o.o. iz Hrvatske (partner) su na užoj listi kandidata za radove nadzora izgradnje regionalnog centra za gospodarenje otpadom Marišćina u Primorsko-goranskoj županiji. Organizacija koja dodjeljuje ugovor na ovom projektu je Environmental Protection and Energy Efficiency Fund (EPEEF). Projekt se financira putem IPA programa.

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  GI GRUPA
  Investinženjering d.o.o.
  GI grupa d.o.o.
  Studio A d.o.o.
  Tower 151 Architects-Zagreb d.o.o.

  ISO 9001:2015
  
TOP