Javna nabava

Provođenje postupka nabave i upravljanje ugovorima

GI usluga upravljanja projektom uključuje i pripremu i provedbu postupka nabave usluga i ustupanja radova, od pripreme dokumentacije za nadmetanje, uključivo izradu kriterija za ocjenu komparativne vrijednosti ponuda, komunikacija u procesu  pripreme ponuda do evaluacije prispjelih ponuda, te ugovaranja i administracije ugovora. Na zahtjev klijenta, ova usluga može biti i ugovorena kao zasebna usluga.

U administriranju ugovora, posredujemo između investitora i izvođača i osiguravamo da izvođač ispunjava preuzete ugovorne obveze. Svakodnevno administriranje ugovora u fazi izgradnje projekta uključuje:

  • Izdavanje uputa izvođaču
  • Odgovor na zahtjeve izvođača
  • Izdavanje zahtjeva izvođaču
  • Savjetovanje i praćenje sukladnosti s propisima
  • Evaluaciju obavljenih radova i predlaganje plaćanja

About the author: GINgrupa