GI grupa

GI grupa d.o.o.za projektiranje, građenje i nadzor

Tuškanova 41
10000 Zagreb
Croatia

Telefon: + 385 1 455 11 44
Telefax: + 385 1 455 10 12
E-mail: gin@gin.hr

GI grupa d.o.o.

MBS: 080676490 / OIB: 34664483850
Sjedište tvrtke: Zagreb (Grad Zagreb), Tuškanova 41
Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu
Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Članovi Uprave društva: Slobodan Jeričević, Mirko Orešković
Direktor / Osobe ovlaštene za zastupanje društva: Slobodan Jeričević
Prokurist: Mirko Orešković
Račun: Reiffeisenbank Austria d.d. Zagreb / IBAN: HR592484008110564436

     

  Grge Tuškana 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP