Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije

Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije

Klijentima dajemo savjete u vezi razvoja ekonomski isplativih energetskih politika i provođenja ulaganja u projekte obnovljivih izvora energije za vlastite potrebe. Pomažemo im postići operativna poboljšanja i troškovne uštede sukladno njihovim politikama očuvanja okoliša i ciljevima smanjenja emisija ugljičnog dioksida.

Posjedujemo nacionalno ovlaštenje za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranja novih i postojećih građevina. Naši inženjeri su osposobljeni za upravljanje postupkom provođenja energetskih obnova zgrada sukladno EU direktivama i standardima.

Naš zadatak u projektiranju jest eliminirati, odnosno maksimalno umanjiti štetne utjecaje na okoliš, a korištenjem tehnika pasivne gradnje naše zgrade ostvaruju manju energetsku potrošnju.

Klijentima izrađujemo procjene mogućnosti provođenja ekonomski isplativih mjera uštede energije u postojećim zgradama, evaluiramo ekonomsku isplativost implementacije specifičnih mjera energetske učinkovitosti i upravljamo projektima energetske obnove zgrada prema najvišim standardima uštede energije.

Djelujemo i kao ESCO tvrtka i nudimo sklapanje ugovora o energetskoj učinkovitosti s garantiranim uštedama prema konceptu „ključ u ruke“. U tom slučaju mi preuzimamo brigu o svim aspektima projekta i preuzimamo rizik uspješnosti projekta za vrijeme obnove i kroz razdoblje garantiranog povrata investicije.

U skladu s potrebama klijenta brinemo o tehničkim, komercijalnim, zakonodavnim zahtjevima i zahtjevima zaštite okoliša bitnim za provođenje projekata obnovljivih izvora energije, te donosimo vrhunsku ekspertizu iz najnovijih tehnologija obnovljivih izvora energije – vjetra, sunca, vode, biomase i otpada.

     

  Grge Tuškana 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP